K procesu EIA Rezidence Flores přišla doplněná dokumentace a je ve fázi posudku

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 12. 07. 2009

OS Květnice II

Vážení spoluobčané,

   Jak již bylo vyvěšeno na obecních stránkách, byla dle požadavků krajského úřadu k EIA, záměru STC963, Rezidence Flores oznamovatelem - společností Fadesa Česko DOPLNĚNA DOKUMENTACE. Dále byl k tomuto záměru vypracován POSUDEK.

Jelikož se vás řada k dokumentaci EIA vyjadřovala a toto doplnění dokumentace, ani vyjadřovací část posudku není vyvěšena na obecních stránkách, ani na stránkách CENIA, umístili jsme tyto kompletní dokumenty na naše stránky.

Můžete si tak přečíst, jakým způsobem se vypořádala společnost Fadesa Česko s vašimi připomínkami v tomto řízení.Dovolte předem nastínit schéma celého procesu EIA:

Schéma procesu EIA včetně lhůt

Celý proces EIA STC963 se tedy nachází ve fázi zveřejnění POSUDKU, kdy se můžete do 30 dnů, tedy nejpozději do 30.7.2009 k tomuto posudku vyjádřit. Pak následuje Veřejné projednání a závěrečné stanovisko.

K dokumentaci EIA, záměru Rezidence Flores v Květnici se vyjádřilo celkem 26 subjektů (z nichž bylo 16 z občanů Květnice), kterým bylo oznamovatelem zpracováno stanovisko k vypořádání připomínek. Jedná se o tyto subjekty (tak jak jsou v doplněné dokumentaci chronologicky uvedeny):

Doplnění dokumentace k EIA STC 963 je obsáhlým dokumentem, sestávajícím se ze dvou částí, které mají celkem 141 stran.

Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 1.
(4,9 MB, dokument PDF, 67 stran)

Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 1.
Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 1.
Kliknutím na náhled dokument otevřete

 

Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 2.
(5,9 MB, dokument PDF, 74 stran)

Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 2.
Doplněná dokumentace EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 2.
Kliknutím na náhled dokument otevřete

V rámci procesu EIA byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem posudek. Tento dokument je také rozdělen do dvou částí, tato první část byla jako jediná zveřejněna na portále CENIA. Druhá část je opět přílohou s vyjádřeními správních úřadů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti. Obě části obsahují celkem 182 stran.

Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 1.
(1,25 MB, dokument PDF, 109 stran)

Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 1.
Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, zpracovaný ing. Alexandrem Mertlem část 1.
Kliknutím na náhled dokument otevřete

 

 

Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 2.
(7,7 MB, dokument PDF, 73 stran)

Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, část 2.
Posudek EIA záměru STC963, rezidence Flores, zpracovaný ing. Alexandrem Mertlem část 2.
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Vy, kteří se chcete k POSUDKU vyjádřit, nezapomeňte, že tak musíte učinit doporučeně, nejpozději do 30.7.2009, na adresu:
Krajský úřad středočeského kraje
Zborovská 11
150 21  Praha 5
Ing. Simona Jandurová
číslo jednací: 033536/2009/KUSK OŽP/Ja