Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: www.kvetnice.cz, Vydáno dne: 01. 06. 2010

Znak Květnice

Tento čtvrtek 3. června proběhne v parku u rybníka v "Rybárně" od 19:00 hod. veřejné zasedání. Bude se projednávat zejména dodatek smlouvy s Květnice Gardens s.r.o. a dále projednávat zadání 6. změny územního plánu. Viz web obce.Veřejné zasedání však bylo elektronicky vyvěšeno až 29.5.2010, tedy 2 dny po zákonném termínu! Minulý týden naše sdružení zaslalo starostovi obce stížnost, jelikož je ve smyslu elektonického vyvěšování v naší obci opakovaně porušován zákon.

Je otázkou, zda může tomu být veřejné zasedání uskutečněno a zda bude zastupitelstvo právoplatně usnášeníschopné.

Ohledně projednání dodatku s Květnice Gardens naše sdružení nesouhlasí se smluvní pokutou, 2000 Kč za každý den prodlení vůči obci, pokud nebude územní plán (6. změna) schválena. Ke schválení změny územního plánu už nemusí za současného zastupitelstva dojít a tudíž nelze ve smluvním ujednání předjímat rozhodování dalšího zastupitelstva!