Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 21. 05. 2009

OS Květnice II

Předání petice obyvatel obce Květnice ve věci koncepce rozvoje obce dne 21.5.2009 konané 16.5.2009.Zastupitelstvo obce Květnice

Na Ladech 14

250 84  Květnice

 

 

 

V Květnici, dne 21.5.2009

 

 

Věc: Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce.

 

Vážení zastupitelé,

            v sobotu 16.5.2009 byla v prostoru Rybárny uspořádána anketa a PETICE obyvatel obce Květnice k otázkám koncepce rozvoje obce.

Tato petice obsahuje pět otázek, s jejichž obsahem byli občané předem, i v době konání petiční akce seznámeni.

 

Společně s tímto dopisem Vám předáváme průvodní dokument petice, který má 3 strany a dále kopie 21 (slovy dvacet jedna) číslovaných podpisových archů.

 

Petici podpořilo 408 obyvatel Květnice, z toho 238 trvale hlášených.

 

Žádáme Vás tímto o bezodkladné uvedení závěrů petice v účinnost, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva.   

 

 

 

S pozdravem za občanská sdružení:

 

Květnice II

 

 

___________________

Ing. Markéta Štrosová

 

 

___________________

Ing. František Daniel

 

 

___________________

Tomáš Hordějčuk

 

____________________________________________________

 

Květnice vzkvétající

 

 

___________________

Kryštof Hošek

 

 

___________________

Ing. Milan Polívka, Ph.D.

 

____________________________________________________

 

OS Za Mlýnem

 

___________________

Vít Bareš

 

 

___________________

Zdeněk Binder

 

Přílohy:

1) Průvodní dokument petice (3 strany)

Průvodní dokument petice obyvatel ze dne 16.5.2009

Kliknutím na náhled dokument zvětšíte

2) Kopie 21 číslovaných podpisových archů petic