Schválený územní plán obce Květnice a jeho změny

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 17. 04. 2009

OS Květnice II

Vzhledem k tomu, že jsou stále častěji investory a zastupitelstvem na jednotlivých jednáních uváděny údaje z "platného" územního plánu a obec tyto dokumenty nemá na svých oficiálních stránkách k nahlédnutí, umožňujeme na našem portálu jejich stažení a to v kompletním znění, tak jak byly parafované, s kulatými razítky, s obecně závaznou vyhláškou a schvalovacími doložkami předány na orgány krajského úřadu.Zde jsou jednotlivé dokumenty ve formátu PDF (k prohlížení je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat). Dokumenty jsou řazeny zpětně chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu.


3. změna územního plánu sídelního útvaru Květnice z prosince 2006
(2.6 MB, 27 stran)

3. změna územního plánu
3. změna územního plánu

Kliknutím na náhled dokument otevřete


2. změna územního plánu sídelního útvaru Květnice z června 2005
(5.2 MB, 34 stran)

2. změna územního plánu
2. změna územního plánu

Kliknutím na náhled dokument otevřete


1. změna územního plánu sídelního útvaru Květnice z ledna 2002
(2.6 MB, 19 stran)

1. změna územního plánu
1. změna územního plánu

Kliknutím na náhled dokument otevřete


Základní územní plán sídelního útvaru Květnice z roku 1998 (jeho část)
(2.1 MB, 8 stran)

Územní plán obce Květnice - část
Územní plán obce Květnice - část

Kliknutím na náhled dokument otevřete