Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 23 přístupů1-2hod.: 31 přístupů2-3hod.: 24 přístupů3-4hod.: 28 přístupů4-5hod.: 30 přístupů5-6hod.: 21 přístupů6-7hod.: 0 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
26.2
Max.
31
Měsíční graf
Neděle 24.03.2024: 1093 přístupůPondělí 25.03.2024: 1072 přístupůÚterý 26.03.2024: 1069 přístupůStředa 27.03.2024: 1862 přístupůČtvrtek 28.03.2024: 1618 přístupůPátek 29.03.2024: 2513 přístupůSobota 30.03.2024: 1189 přístupůNeděle 31.03.2024: 753 přístupůPondělí 01.04.2024: 1540 přístupůÚterý 02.04.2024: 927 přístupůStředa 03.04.2024: 1134 přístupůČtvrtek 04.04.2024: 1629 přístupůPátek 05.04.2024: 1134 přístupůSobota 06.04.2024: 1280 přístupůNeděle 07.04.2024: 1100 přístupůPondělí 08.04.2024: 1021 přístupůÚterý 09.04.2024: 1179 přístupůStředa 10.04.2024: 1005 přístupůČtvrtek 11.04.2024: 1433 přístupůPátek 12.04.2024: 1465 přístupůSobota 13.04.2024: 601 přístupůNeděle 14.04.2024: 850 přístupůPondělí 15.04.2024: 724 přístupůÚterý 16.04.2024: 157 přístupů
Prům.
1181.2
Max.
2513
123456789012345678901234
Na Webu: 15 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE

Letecký snímek areálu statku se vzrostlými dřevinami od seve

Mnozí z vás, Květnických obyvatel jste v roce 2002 v malé budově hasičárny, v téměř rodinné atmosféře tehdejšího obecního úřadu při zvažování koupě pozemku z úst zastupitelů slyšeli sliby o občanské vybavenosti. Ti co obec navštívili častěji, viděli i tento projekt, o kterém jsme již okrajově psali v jednom z květnových článků.

Představujeme vám celý tento projekt Ing. Vladimíra Sedleckého, Ing. Arch. Milana Nevoleho a Ing. Arch. Blanky Velebové, kteří tuto studii pro obecní úřad v roce 2002 na objednávku vypracovali.Na začátku nebylo nic

Přesněji bylo vše, ale pro úzký okruh - v Květnici byla v roce 2002 pro 127 stálých obyvatel základní občanská vybavenost - hospůdka, obchod s potravinami, hasiči, myslivci a rybáři a malebná náves. Jak to ve středočeských vesničkách bývá. A pro všechny obyvatele starosta z výnosů skládky zavedl plyn, nechal udělat obecní vodovod, kanalizaci, krásnou silnici a chodníky. A už se jenom čekalo...

Developer přijde

Čekalo se na prvního developera, který uchopí první část ze 100 ha pozemků restituenta, jednoho z bývalých členů zastupitelstva a vystaví inženýrské sítě a čistírnu odpadních vod, na kterou se napojí celá obec. I přišli velmi brzy. Pánové sdruženi do důvěryhodného sdružení s názvem "Spokojené bydlení". A domluvili se se starostou, že toto oni umí a v obci vystaví. Ústní smlouva - také smlouva. Všichni tito pánové společně rozjeli obrovskou akci na kterou začali lákat potenciální zájemce o stavbu v Květnici - nás, kterým se zde jako v mnoha okolních obcích říká "náplava".

1. inzerát Květnice

Zaplať předem, pak dostaneš silnici i vybavenost

Začaly se dělit pozemky, vyběhávat územní rozhodnutí a pomalu připravovat zástavba části Květnice II. Sám starosta přispěl ke společnému dílu svou firmou Autodoprava, kdy svezl ornici z budoucích komunikací. To jsme již jako klienti developera dle smlouvy spláceli každý několik set tisíc korun na výstavbu vodovodu, kanalizace, komunikací a chodníků k našim budoucím domům.

 

Projekt

V roce 2002 vzniknul na popud obce tento projekt. Nyní si jej můžete prohlédnout: 

Úvodem

Na úvodní straně projektu je uvedeno, že projekt vypracovali Ing. Vladimír Sedlecký, Ing. Arch. Milan Nevole a Ing. Arch. Blanka Velebová.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 01
Úvodní strana 1/22

Obsah

Obsahem projektu je technická zpráva včetně propočtu investičních nákladů, dále architektonická a koordinační situace, fotodokumentace stávajícího stavu, panoramatické pohledy a výkresy jednotlivých rekonstruovaných objektů - prodejny potravin, místního úřadu, mateřské školy, domu s pečovatelskou službou, objektu služeb, restaurace s vývařovnou a víceúčelové sportovní haly. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 02
Strana 2/22 - Obsah

Technická zpráva

Součástí každého projektu je technická zpráva. Na této straně projektu je souhrn obsahu textové části.  

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 03
Strana 3/22 - Technická zpráva - obsah

Průvodní část

Popisuje umístění jednotlivých staveb na pozemcích, průběh územního řízení, demolice (pouze betonové haly a přízemních chlívků), způsobu provedení a předpokládané doby výstavby (do 3 let). 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 04
Strana 4/22 - Průvodní a technická část

Technická část

Udává požadavky na přeložky, bilance zemních prací, potřebné stavebně technické průzkumy a uvádí zásady celkového urbanistického architektonického a výtvarného řešení stavby, včetně dodržení požadavků památkové péče. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 05
Strana 5/22 - Technická část

V pokračování technické části jsou podrobně popsány jednotlivé budovy, např. v budově č. SO 05 jsou řešeny prostory pro poštovní úřad, lékárnu, čistírny, kadeřnictví, domácí potřeby, textilu, obuvi, tabáku, papírnictví a hraček. Dále je zde popsáno konstrukční řešení stavebních objektů a výpočet nových pracovních míst v celém areálu služeb - 55 pracovních míst.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 06
Strana 6/22 - Technická část

V této části projektu je popsáno zásobování energiemi, odpadové hospodářství, požárně-bezpečnostní řešení staveb, ochrana staveb před škodlivými vlivy prostředí a ochrana životního prostředí vlivem stavby.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 07
Strana 7/22 - Technická část

Finanční odhad investic

Na straně 8 tohoto projektu je kalkulace investičních nákladů na výstavbu celého areálu, včetně projektantských prací, technického dozoru investora a stavební rezervy - suma sumárum necelých 89 milionů Kč.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 08
Strana 8/22 - Příloha 1 - Odhad investičních nákladů

Architektonická situace

Na deváté straně se nachází celková architektonická situace areálu včetně nejbližšího okolí, jako je rybník, mlýn, příjezdové komunikace, parkování pro návštěvníky areálu i zastávky veřejné dopravy.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 09
Strana 9/22 - Příloha 3 - Architektonická situace

Koordinační situace

Na tomto plánu se nachází rozkreslení veškerých inženýrských sítí a jejich tras, vč. ochranných pásem. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 10
Strana 10/22 - Příloha 4 - Koordinační situace

Foto dokumentace

Na straně 11 v příloze č. 5 je fotodokumentace stávajících objektů a panoramatické boční pohledy na plánovaný areál od západu a od jihu.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 11
Strana 11/22 - Příloha 5 - Foto dokumentace

Skica situace

Na této straně je prezentována skica celkového pohledu na areál s popisem jednotlivých budov.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 12
Strana 12/22 - Příloha 5a - Skica situace

Mateřská škola a služby

V této části dokumentu jsou představeny skicou objekty mateřské školy s kapacitou 60 dětí včetně laviček a přilehlého hřiště pro MŠ, objektu služeb a přilehlé víceúčelové sportovní haly. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 13
Strana 13/22 - Příloha 5b - Skica MŠ, služby

Sportovní hala

V této skice je vyobrazen vstup do víceúčelové sportovní haly.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 14
Strana 14/22 - Příloha 5c - Skica hala

Velkoprodejna potravin

Na 15 straně se nachází plán přízemí velkoprodejny potravin vč. prodejny maso - uzeniny, drogerie a příslušného zázemí.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 15
Strana 15/22 - Příloha 6a - Prodejna potravin 1.NP

Zde je plán 2. NP velkoprodejny potravin kde se nachází kanceláře a zasedací místnost ke komerčním prostorům prodejny. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 16
Strana 16/22 - Příloha 6b - Prodejna potravin 2.NP

Obecní úřad a zdravotní středisko

Na straně 17 projektu se nachází plán obecního úřadu v rekonstruované vile. Ve 4 podlažích jsou umístěny místnosti obecního úřadu, ordinace praktického lékaře, pediatra, gynekologické ordinace a dále byt pro správce objektů. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 17
Strana 17/22 - Příloha 7 - Místní úřad, zdravot. středisko

Mateřská škola

Zde je plán mateřské školy o dvou podlažích pro 60 dětí.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 18
Strana 18/22 - Příloha 8 - Mateřská škola

Dům s pečovatelskou službou

Plán domu s pečovatelskou službou pro seniory je na straně 19 projektu. Jedná se o dvoupodlažní řešení s přístavbou, s kapacitou 10 malometrážních bytů.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 19
Strana 19/22 - Příloha 9 - Dům s peč. službou

Objekt služeb

Na straně 20 je plán dvoupodlažního objektu služeb obsahující prostory pro poštu, lékárnu, čistírnu, kadeřnictví, domácí potřeby, textil, prodejnu obuvi, tabáku, drogerii, parfumerii, papírnictví a hračky.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 20
Strana 20/22 - Příloha 10 - Objekt služeb

Restaurace

Na 21 straně je plán restaurace s vývařovnou, salonky, venkovní částí restaurace spojenou s víceúčelovou sportovní halou a také s ubytovacími prostory v části 2. nadzemního podlaží budovy.

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 21
Strana 21/22 - Příloha 11 - Restaurace

Sportovní hala

Na poslední 22 straně projektu rekonstrukce areálu statku je plán přístavby víceúčelové sportovní haly s plochou 738 m2. Hala má přistavěnu 2 podlažní galerii pro diváky s plochou 110 m2 a vstup do haly je tvořen krytou pěší zónou s napojením na přihlehlou restauraci a objekt služeb. 

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002 - 22
Strana 22/22 - Příloha 12 - Víceúčelová sport. hala

 

Ve statku bude občanská vybavenost

To byly proklamace jak developera, tak zastupitelů v čele se starostou panem Rathouským. Vzpomínáte? Tehdy v roce 2002 obec zadala vypracování projektu rekonstrukce objektu statku na objekt pro občanskou vybavenost. Stálo to obec peníze. Při návštěvě obecního úřadu na návsi nám byl tento projekt představován. Byl financován z rozpočtu obce. A jak je to dnes? Starosta vydal bez souhlasu ostatních zastupitelů souhlas s demolicí všech budov statku, souhlas s kácením dřevin v areálu. Vzpomeňte si na to, jak nám sliboval občanskou vybavenost a co pro to udělal, až půjdete příští rok k volbám...

Kompletní projekt rekonstrukce statku z roku 2002
(2,5 MB, dokument PDF, 22 stran)

Projekt rekonstrukce statku z roku 2002
Projekt rekonstrukce statku na občanskou vybavenost zadaný obcí v roce 2002
Kliknutím na náhled dokument otevřete


Co si myslíte o práci zastupitelstva?

Vše co dělají, dělají dobře, vážím si jich (Počet hlasů: 52)
(7.41 %)

Obec funguje a to je podstatné (Počet hlasů: 59)
(8.40 %)

Nová část zastupitelstva funguje dobře (Počet hlasů: 5)
(0.71 %)

Nepracují pro obec dobře, je třeba to napravit (Počet hlasů: 11)
(1.57 %)

Mám osobní výhrady k práci starosty (Počet hlasů: 18)
(2.56 %)

Nechci výstavbu vícepodlažních bytových domů v obci! (Počet hlasů: 70)
(9.97 %)

Situace v obci je katastrofální, požaduji nové volby!!! (Počet hlasů: 487)
(69.37 %)Celkem hlasovalo: 702
[Prům. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 07. 2009 | 7722 přečtení | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice 4.9.2004 - 5
Domy a komunikace ve Šťavelové ulici
zobrazení: 4318
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 23602
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Přesný čas


Svátky
Dnes je 16. 04. 2024
Svátek slaví Irena, zítra Rudolf

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server