Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 04. 10. 2019

OS Květnice II

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka.

Vážený pane starosto,

   vzhledem k tomu, že obcí zveřejněná vzorová smlouva k dokončení VO je nevyvážená a nebyla vytvořena ve spolupráci s darující stranou která nese podstatnou část finančních nákladů, zasíláme Vám návrh doplněné smlouvy, jejíž přijetí je nutnou podmínkou pro naše aktivní zapojení se do tohoto projektu.

V příloze PDF pro zobrazení, RTF pro editaci zaslána emailem, vč. zvýraznění doplněných částí. 

 

V Květnici dne 30.9.2019

 

S pozdravem

T. Hordějčuk, M. Polívka, F. Daniel

 

Předmětný dokument:

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019

 

Vyjádření p. starosty Plocka k návrhu doplnění darovací smlouvy:

Dobrý den,

s vaším stanoviskem o nevyváženosti Darovací smlouvy nemohu souhlasit, neboť její příprava a schválení bylo opakovaně avizováno na veřejných zasedání zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce na veřejném zasedání znění této smlouvy schválilo a je pro tedy pro obec závazná. Obsah smlouvy byl opakovaně konzultován s právníkem obce Mgr. Mrkvičkou, který s tímto zněním vyslovil souhlas.  S obsahem smlouvy souhlasila větší část vlastníků nemovitostí v Květnici II., kteří tuto darovací smlouvu podepsali a jak je patrno z transparentního účtu  Fio Banky, tak i dar uhradili.  Z tohoto důvodu nelze obsah Darovací smlouvy v současné době měnit stejně jako v průběhu rozehraného zápasu nelze měnit pravidla hry, alespoň naše zastupitelstvo se touto zásadou řídí. Závěrem k Vašim požadavkům dodávám, že tyto jsou buď v obsahu darovací smlouvy obsaženy, případně obsah smlouvy vychází z příslušných zákonů, kterými je obec povinna se řídit, tedy mimo vašeho doplnění o smluvní pokutě ve výši 500,-Kč/den, což považuji za lichvářský požadavek.

                Doufám, že Vám toto vysvětlení postačuje, zbavíte se nedůvěry v současné zastupitelstvo  obce a svými finančními příspěvky podpoříte dostavbu veřejného osvětlení ve vaší lokalitě.  Na schůzce dne 6.10.2019 v 17,30hod. u Rybárny si můžeme vše vysvětlit a rozebrat.

Zdraví

St. Plocek

Květnice