Zveřejněné dokumenty ZOK ve věci převodu VO a komunikací na obec ze dne 16.10.2018

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 10. 2018

Znak Květnice

Zveřejněné dokumenty ZOK ve věci převodu VO a komunikací na obec ze dne 16.10.2018

 

Předmětné dokumenty:

1. Kupní smlouva - převod nedokončeného VO od Flipperstavu na obec z 5.9.2018

2. Kupní smlouva - převod nedokončených komunikací od Flipperstavu na obec z 5.9.2018

3. Zřízení transparentního účtu obcí ke spolufinancování dokončení VO obyvateli ze 7.9.2018

4. Darovací smlouva - vzorová ke sdružení finančních prostředků obyvatel k dokončení VO