Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 11. 2017

Spolek Květnice II

Pozvánka na valnou hromadu spolku Květnice II

 která se koná v neděli 3. 12. 2017 v 17:00 hod.
v restauraci "Květnice", Na Ladech 414

Vážení členové našeho spolku, spoluobčané,

      dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu našeho spolku. V letošním roce jsme pokračovali v jednání s obcí a potažmo vlastníkem nedokončené infrastruktury o legislativních a věcných požadavcích a možnostech financování k dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II.

K dokončení veřejného osvětlení, ale i další infrastruktury obec požaduje garanci ze strany spoluobčanů na spolupodílení se na financování anebo na garanci pro využití dotačních titulů. K tomuto účelu je potřeba sdružit aktivní členy našeho spolku, jedině tak může být spolek platným partnerem při jednání s obcí a státními orgány ve věcech veřejných.

Náš spolek se rovněž zaměřuje na kvalitu naplňování potřeb obyvatel obce ve výkonu veřejné správy. Aktuální také začínají být otázky dokončování lokalit developery a s tím spojená problematika dopravní obslužnosti, zásobování pitnou vodou a stavu infrastruktury ve stávajících oblastech. V tomto směru bylo naše sdružení, nyní spolek, aktivní a dokázali jsme společnými silami v místním referendu a dále v zastupitelstvu obce čelit tlakům developerů. V této činnosti je nutné pokračovat.


Program:

  1. Zahájení a prezence
  2. Informace o hospodaření spolku za rok 2017
  3. Pokračující revize a evidence členské základny
  4. Informace o postupu jednání ve věci dokončování veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II
  5. Dokončování developerských záměrů ve vztahu ke kvalitě života stávajících občanů
  6. Volba členů výkonné rady spolku
  7. Přijímání nových členů
  8. Závěrečná diskuse


   Srdečně zveme všechny, kterým není dění v obci lhostejné.

Za výkonnou radu spolku Květnice II

     Tomáš Hordějčuk, Ing. František Daniel, David Fiala