Pozvánka na IX. valnou hromadu spolku Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 08. 04. 2017

Spolek Květnice II

Pozvánka na valnou hromadu spolku Květnice II

 která se koná v neděli 23.4.2015 v 17:00 hod.
v restauraci "Květnice", Na Ladech 414

Vážení členové našeho spolku, spoluobčané,

      srdečně Vás zveme na valnou hromadu našeho spolku. V minulém roce bylo naším společným úsilím zajistit s obcí legislativní a věcnou problematiku nutnou k dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II.

Obsahem programu valné hromady bude tedy zejména proces dokončování veřejného osvětlení v dosud připravených krocích vč. způsobů jeho financování.

Zveme na valnou hromadu všechny obyvatele z lokality Květnice II, kterým není věc dokončování infrastruktury v oblasti parc. č. 560/1 a 562/1 lhostejná. Současně Vás chceme seznámit s aktuálním stavem jednání s obcí a předpoklady pro naplnění stanoveného cíle.


Program:

  1. Zahájení a prezence
  2. Informace o hospodaření spolku za rok 2016
  3. Schválení členského příspěvku na rok 2017, revize a evidence členské základny
  4. Informace o postupu jednání ve věci dokončování veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II
  5. Přijímání nových členů
  6. Závěrečná diskuse


   Srdečně zve všechny
    výkonná rada spolku Květnice II