Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 05. 2016

Dne 19.5.2016 jsme se dle předchozí dohody sešli se starostou obce p. Plockem, abychom pokračovali v záležitosti přípravy a realizace dokončení VO.

OS Květnice IIPřed tímto jednáním jsme zajistili právní posouzení nutných náležitostí pro převod práv na kabelová vedení pro VO v celé části parc. 560/1 a 562/1 k vydání souhlasu změny stavebníka SÚ Úvaly. Jelikož se jedná o nedokončenou infrastrukturu na pozemcích obce, může tento úkon učinit pouze obec, která má v této věci právní subjektivitu. Samotný akt převodu práv na kabelová vedení pro VO však obec nezavazuje k jejich dokončení. To bude předmětem dalšího jednání našeho spolku s obcí. Převod práv na kabelová vedení pro VO je však nutnou podmínkou v dalších krocích vedoucích ke změně stavebníka a jejich dokončení.

Vzhledem k tomu, že je v současné době jednatelspolečnosti Flipperstav p. Švec ve vazbě, p. starosta Plocek v zařízení dojednal návštěvu na 23.5.2016, kde s ním projedná podmínky k převodu práv na kabelová vedení pro VO v celé části parc. 560/1 a 562/1.

V Květnici dne 19.5.2016

              za výkonný výbor spolku Květnice II

              Tomáš Hordějčuk, Ing. František Daniel