Pozvánka na VIII. valnou hromadu spolku Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 02. 2015

OS Květnice II

Pozvánka na valnou hromadu spolku Květnice II

 která se koná 8.2.2015 v 17:00 hod.
v restauraci "U Pofika", (Sibřina)

Hlavní náplní našeho spolku bude pro tento rok dokončování veřejného osvětlení v celé lokalitě Květnice II.

Srdečně tedy zveme na valnou hromadu všechny obyvatele z lokality Květnice II parc. č. 560/1 a 562/1, aby se případně přihlásili do našeho spolku a mohli se tak spolupodílet na dalším vývoji dokončování infrastruktury v naší lokalitě.


Program:

  1. Zahájení a prezence
  2. Informace o hospodaření sdružení za rok 2014
  3. Volba nových statutárních orgánů spolku a určení sídla spolku

-       Volba nového předsedy spolku

-       Volba nového složení výboru/rady spolku (nejméně tříčlenná)

-       Určení nového sídla spolku

  1. Schválení členského příspěvku na rok 2015
  2. Informace o návrhu a postupu dokončování veřejného osvětlení v celé lokalitě Květnice II
  3. Přijímání nových členů
  4. Závěrečná diskuse


   Srdečně zve všechny
    výkonná rada spolku Květnice II