Sněžení = ranní dopravní kolapsy v Kolodějích

Autor: Ing. Milan Polívka, Ph.D. <polivka(at)fel.cvut.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 07. 12. 2010

Dopravní kolaps v Kolodějích 1Zimní počasí spojené se sněžením přináší pravidelné dopravní obtíže v Kolodějích. Auta směřující v ranní špičce na Prahu od Květnice a Sibřiny se na křižovatce u Restaurace „110“  střetávají s auty směřujícími do Kolodějí z Újezdu nad Lesy.Na všech příjezdových komunikací vznikají souvislé fronty komplikující včasný příchod dětí do kolodějské ZŠ. Jen dnešní sněžení prodloužilo dobu jízdy z Květnice ke zmíněné křižovatce v Kolodějích z 5 na 28 min. viz tachometr na obr. 1. Na druhém obrázku je fronta aut z Újezdu nad Lesy.

Dopravní kolaps v Kolodějích 2

A což teprve kdyby se v Květnici realizovali v plném rozsahu záměry Rezidence Flores (371 byt. Jednotek) a Zahrady Květnice (242  byt. jednotek) a další plánovaná zástavba? Pak lze očekávat od Květnice dalších několik set automobilů navíc! Několikrát odložené zahájení plánované vysokorychlostní komunikace R12 (označovanou také I/12), která by svedla dopravu mimo Koloděje, neslibuje její dokončení dříve než v r. 2017.

Ing. Milan Polívka, Ph.D.

K živelně rozvíjející zástavbě v Květnici se už dne 4.2.2009 v rámci řízení (EIA) k plánované výstavbě Rezidence Flores vyjádřil starosta Kolodějí: