Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků obce s Fadesou je neplatná, potvrdilo Ministerstvo vnitra

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 24. 10. 2010

OS Květnice II

Odbor dozoru a kontroly Ministrerstva vnitra potvrdil neplatnost smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků obce se spol. Fadesa Česko, sepsané 8. července 2010.K neplatnosti této smlouvy se již na veřejném zasedání vyjádřila zastupitelka M. Štrosová viz citace ze zápisu z veřejného zasedání:

Zastupitelka M. Štrosová uvedla, že usnesení číslo 2/16/2010 není platné, neboť dle znění citace:. „Zastupitelstvo obce Květnice (dále ZOK) projednalo a odsouhlasilo smlouvu o směně pozemků s firmou Fadesa Česko, s.r.o. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a směně pozemků uzavřená mezi: Obec Květnice a Fadesa Česko, s.r.o.“ byla přijala směná smlouva, aniž by byl záměr směnit obecní pozemek řádně vyvěšen.

Podepsané znění smlouvy bude vyvěšeno na elektronické úřední desce do 4/10/2010 tak, aby mohla být provedena případná revokace usnesení. Jestliže smlouva obsahuje ustanovení o tom, že splnila veškeré zákonné podmínky k tomu, aby smlouva mohla být uzavřena, musí být toto ustanovení vyjmuto.

Naproti tomu starosta p. Rathouský k této připomínce argumentoval:

Zastupitelstvo schválilo smlouvy o smlouvách budoucích citovaných smluv, které dle zákona o obcích nepodléhají právnímu režimu „zveřejnění záměru“. Tomuto režimu bude podléhat až samotné uzavření směnné smlouvy, kterou se obě strany zavázaly uzavřít podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.

Tento úkon je nutné provést zákonem stanoveným postupem až před realizací schválení samotné směnné smlouvy, nikoliv před schválením smluv o smlouvách budoucích.

Nyní vyjádření odboru dozoru a kontroly MV k této věci: