Rozvoj obce Květnice a její centrální části - víte co má společného s centrem New Yorku?

Autor: Ing. Milan Polívka, Ph.D. <polivka(at)fel.cvut.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Květnice je nejrychleji se rozvíjející obec v České republice. Většina pozemků v jejím katastru je určena k zastavění nebo již zastavěna rodinnými resp. řadovými domy. 

          Dispozice centrální části New Yorku       Dispozice centrální části Květnice

Srovnání dispozice centrální části New Yorku a Květnice

Její centrální část – hospodářský statek a jižně přilehlá louka, nyní v majetku soukromého vlastníka – developera Fadesa Česko se záměrem výstavby bytových domů, je územním plánem definována jako centrum občanské vybavenosti a služeb, které v území úplně chybí.

Pohled na Central Park č. 1 


Regulace urbanistické koncepce: zachování kvaliní zeleně uvnitř území
je závazným regulativem uzemního plánu pro lokalitu 1 (statek a přilehlá
vila).

Tento veřejný prostor a vybavenost musí být důstojné obce, která se má, dle již schválených projektů, rozrůst na 6000 obyvatel.

 

Pohled na Central Park č. 2

 

Nástroje v podobě závazných územních regulativů, které by bylo možno vůči přicházejícím developerům účinně uplatnit ve prospěch zajištění občanské vybavenosti, byly účelovými změnami územního plánu obce stávajícími zastupiteli a především zásluhou starosty Rathouského, výrazně omezeny.

Pohled na Central Park č. 3

Obec má nyní, důsledkem těchto změn, velmi neúčinné nástroje se převažující bytové zástavbě v centru obce bránit. Po pravdě řečeno stávající zastupitelé se, s čestnou výjimkou ing. Markéty Štrosové, ani masivní výstavbě v centrální obce nijak nebrání či lépe řečeno jdou přímo developerovi na ruku. Proč asi?