Představení kandidáta - Ing. František Daniel

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 09. 2010

Ing. František Daniel

Ing. František Daniel, 66 let,
člen výkonného výboru občanského sdružení Květnice II

Motto: „Výstavba a modernizace obce bez klientelismu a korupce

Vzdělání: Vysoká škola – stavební fakulta ČVUT Praha, Postgraduální – stavební fakulta ČVUT Praha, obor životní prostředí
Povolání
: OSVČ (stavební obory
Uvažovaná oblast činnosti v ZOK: V oblasti investičního rozvoje obce a provozu kapacit infrastruktury obce, příprava projektů a staveb vodovodu a čistírny odpadních vod, tvorba územního plánu a koncepce rozvoje obceCílem urbanizace a architektury obce a její technické vybavenosti musí být zajištění proporcionálního rozvoje všech oblastí života obce, včetně tvorby a ochrany životního prostředí. Tato činnost musí vést k obohacení života všech občanů, nesmí však být zneužita pro obohacení neodpovědných jednotlivců.

 

Obec jako základní jednotku sídelního útvaru je nutné budovat a rozvíjet na základě přijatelné koncepce, odborných znalostí a aktivní účasti obyvatel obce. Pro tento proces mohu využít své dlouholeté zkušenosti z řídících pozic přípravy a realizace velkých staveb a sídelních útvarů, skupinových vodovodů, čistíren odpadních vod, dopravních staveb a dalších (např. Jaderná elektrárna Temelín, Jihočeská vodárenská soustava, sídliště Jižní město, Pražské metro). 

Úspěšná realizace každého stavebního díla je podmíněna úzkou spoluprací všech účastníků výstavby, tj. projektantů, investorů, prováděcí firmy, úředníků státní správy a rady města či zastupitelstva. Protože jsem daným procesem mnohokrát prošel, mohou být mé zkušenosti využity i při investiční činnosti v obci Květnice, tj. jednání s projektanty, investory, odborné zastoupení obce při přípravě, realizaci a kontrole veškeré stavební činnosti včetně důsledné a podrobné kontroly cen a rozpočtů. Dále mohu působit při vlastním provozování vybudovaných kapacit technické a občanské vybavenosti a komunikací, včetně zpracování technických podmínek pro jejich provoz a užívání. 

DISKUZE s Ing. Františkem Danielem

Zpět na seznam kandidátůZpět na seznam kandidátů