Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 09. 2010

Tomáš Hordějčuk se synem

Tomáš Hordějčuk, 41 let,
člen výkonné rady OS Květnice II

Motto: „Za lepší Květnici

Vzdělání: Obor elektromechanik, středoškolské, dále ČVUT Praha – Fakulta elektrotechnická - nedokončeno
Povolání
: Specialista v IT +OSVČ (počítače, internet), momentálně na rodičovské dovolené

Uvažovaná oblast činnosti v ZOK: Práce na informačních systémech pro občany na obecních internetových stránkách, vývěsních deskách i v tištěných materiálech, provoz obecního úřadu s rozšířením veřejných služeb, strategie rozvoje obce a územní plánování, zprůhlednění financování obce, důsledné a efektivní jednání s developery s cílem získat pro obec veřejně prospěšné projekty, zejména občanskou vybavenost, dokončit infrastrukturu, vyhledávání finančních zdrojů z dotačních titulů, podporovat a organizovat volnočasové aktivity, zejména pro děti a mládežNacházíme se na prahu komunálních voleb, které za 2 týdny změní vedení obce. Je na Vás - voličích, jak zhodnotíte dosavadní činnost současných zastupitelů a zda bude tato změna dostatečná, aby bylo možno vytvořit schopný tým pro lepší práci v zastupitelstvu, pro lepší Květnici. Jinými slovy / a říkám to otevřeně / zda vznikne nadpoloviční většina zastupitelstva z nové části obce, která nyní čítá 90% obyvatel. Je čas pro rozumné řízení obce, ve které musí být na prvním místě ozdravení rozpočtu obce, hledání úspor v efektivnějším provozu obce, kontrolovatelné a průhledné použití finančních zdrojů a v neposlední řadě hledání možností pro zlepšení veřejných staveb a infrastruktury ze strukturálních dotačních fondů Evropské unie a řady zdrojů z tuzemských fondů (např. fondy ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, fondy pro rozvoj venkova, operačního programu pro životní prostředí, fond pro budování technických zařízení návštěvnické infrastruktury, podpory lesnické infrastruktury, programy místní organizace Pošembeří a desítky dalších dotačních programů). V této věci je však potřeba konstatovat, že použití dotačních fondů je vázáno na volné finanční prostředky obce, jelikož dotace nikdy nejsou poskytovány ve výši 100%. Zadlužení obce by uzavřelo možnost čerpání jakékoliv dotace. Proto buďme velmi obezřetní při uzavírání smluv zavazujícími obec do budoucnosti, které byly v posledních týdnech předloženy ke schválení či snad dokonce podepsány! Ve věci nové výstavby ještě není pravomocně rozhodnuto.

 

Komunální volby nevnímám jako politický boj, myslím, že následná práce v zastupitelstvu není o křesle ale o konkrétní práci ve prospěch obce. O práci pro obec, ve které jsem se rozhodl spolu se svou rodinou strávit zbytek života. A chci zde se svou rodinou žít kvalitní život v příjemném prostředí mimo nešvary velkoměsta. Proto se nemohu smířit s již 2 roky špatnou hlavní silnicí do Sibřiny, s megalomanskými záměry developerů které přinesou další zatížení dopravy, dále když neteče voda a s tím, že bych měl zoufale shánět pro své dítě místo ve školce i ve škole. Vadí mi, že nám zastupitelé slibovali vybavenost, sportoviště, malá hřiště a zeleň na každém rohu, školku a nyní po 7 letech kdy z toho není nic - znovu kandidují...

 

Myslím, že práce v zastupitelstvu by měla být týmová, jako s kolegy v práci. Společně jsme tedy vytvořili s kolegy z občanských sdružení v Květnici tým lidí, kteří mohli a chtěli kandidovat. Známe se z veřejných zasedání a spolupracujeme dlouhodobě, snažili jsme se dlouhodobě tvořit opozici, oponovat nesmyslným zásahům při plánované nové výstavbě v obci. Vytvořili jsme JEDNU kandidátku s názvem Květnice II. Myslím že se na sebe můžeme navzájem spolehnout a to tvoří dobré jádro pro práci v zastupitelstvu.

 

Pokud od Vás dostanu mandát pro práci v zastupitelstvu (ať už v rámci zaškrtnutí našeho sdružení nezávislých kandidátů Květnice II a nebo X zakřížkováním preference u mé osoby), budu jednat zodpovědně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pracuji v informatice energetické společnosti, letos již 20 let. Poslední půlrok jsem však doma s naším malým synem. Ve firmě jsem pracoval jako řadový dělník na montážích, na energetickém dispečinku a byl jsem u zrodu i dokončení plně digitální technické dokumentace. Spolupracoval jsem s útvarem rozvoje hlavního města Prahy a načerpané zkušenosti promítám i do dnešního života na periférii metropole – v naší obci.

 

Jsem křestním otcem stránek kvetnice.info, stránky spravuji ve své režii, pravidelně zveřejňuji aktuální informace a průběžně pořizuji fotodokumentaci obce. Myslím, že jsem schopen pracovat pečlivě, z dokumentů vybírat potřebné a podstatné pro další práci. Např. procházet zákony, připravovat podklady pro dokumenty při komunikaci s úřady. A to je jak by řekla má žena „trpělivá mravenčí práce“. Toto bych v případě mého zvolení do zastupitelstva mimo jiné dělal pro obec.

 

Z mých schopností a dovedností bych zmínil i organizační záležitosti, zejména v oblasti technického zabezpečení. Čím mohu přispět do společenského života v obci je jednak má záliba v hudbě (v době mých studií jsem připravoval diskotéky), takže bych chtěl zejména na dětských akcích (dětský den, Květnický ušák a další) dělat osvětu, přípravu informačních letáků případně vytvářet hudební doprovodný program, soutěže a vstupy dětí s mikrofonem v ruce (pravidelně jezdívám zajišťovat dětský den do jedné obce na Kralicku)... Z dokumentů o obci, o její historii, z fotografií které jsem od roku 2002 pořídil bych chtěl sestavit novodobou kroniku obce. Doufám, že se také uvolní atmosféra v obci a budu v duchu svého dalšího koníčka – neprofesionální filmové tvorby moci pro Květnici vytvořit filmový dokument.

Nabízím při práci v zastupitelstvu systematický přístup, důslednost, pečlivost a schopnost zveřejňovat to co má být při práci zastupitelstva obce průhledné (veřejné zakázky, usnesení zastupitelstva, smlouvy s obcí, záměry obce v územním plánování a vůbec všechny náležitosti dle zákona o obcích, které jsou v ostatních obcích samozřejmostí...), slibuji že Vámi projevenou důvěru ve mě nezklamu.

 

DISKUZE s Tomášem Hordějčukem

Zpět na seznam kandidátůZpět na seznam kandidátů