Veřejné zasedání dnes 21.7.2010

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 07. 2010

Znak KvětniceDnes, 21.7.2010 proběhne od 19:00 v "Rybárně" u rybníka veřejné zasedání. Zde je jeho vyhlášený program: 

Program:

1) Projednání zadání změny územního plánu

2) Zařazení čistírny odpadních vod do změny územního plánu č. 4

3) Prodej pozemku parc. č. 690/9 k. ú. Květnice (mezi mlýnem - Hoškovými a panem Šťastným)

4) Různé