Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 06. 2010

Dne 14. dubna 2010 jsem zaslal starostovi obce písemnou žádost o zřízení košů na psí exkrementy a dále o zřízení informační desky pro lokalitu Květnice II.

Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II


Na mou argumentaci že jsou v naší lokalitě majitelé psů, kteří řádně platí poplatky za své psy, ale nemají zde koše tak jako v jiných lokalitách Květnice se mi starosta osobně ozval s tím, že nám do lokality Květnice II instalují 4 nové koše.

První koš na psí exkrementy v lokalitě Květnice II (06/2010)

Ptal se mne, kam je mají instalovat, vzhledem k tomu, že majitelé psů chodí v ulicích okruhy a dojdou vždy k Devětsilové, navrhnul jsem aby byly koše nainstalovány do travnatého pásu u Devětsilové ulice a to na konec Devětsilové do místa u lokality Ke Slušticím (ten byl nakonec umístěn mezi ulice Ohnicová a Svízelová), dále u kontejnerů s tříděným odpadem v lokalitě býv. parc. 560, dále u kontejnerů s tříděným odpadem v lokalitě býv. parc. 562 a poslední koš pro psí exkrementy nechť instalují v lokalitě Za Mlýnem, kde mají také psy na hlídání, rovněž na okraj širokého zeleného pásu podél Devětsilové.

První koš na psí exkrementy v lokalitě Květnice II (06/2010)

První dva koše byly instalovány začátkem června, tedy měsíc a půl po odeslání dopisu. Na mou prosbu, aby mi starosta odpověděl písemně na obě žádosti starosta nereagoval do dnešního dne. Další dva koše dosud nebyly instalovány a o informační desce se starosta nezmínil ani ústně:(

Druhý koš na psí exkrementy v lokalitě Květnice II (06/2010)

O koše na psí exkrementy jsme pro naši lokalitu již žádali před dvěma lety na veřejném zasedání. Tehdy byly přislíbeny. Posuďte sami, jakým způsobem starosta řeší obecní záležitosti, pokud je vůbec řeší. Celá záležitost je o to smutnější, že vůbec neodpovídá na písemné žádosti o informace. Nemluvě o tom, že do košů na psí exkrementy nejsou sáčky a to v celé obci...

Žádáme však pejskaře, aby využívali alespoň těchto dvou prvních košů v naší lokalitě - se svými sáčky, psí hovna na čerstvě posekaných trávníčcích před našimi domy opravdu nejsou pěkná. Děkujeme:)