Námitky OS Květnice vzkvétající k návrhu 6. změny územního plánu

Autor: Ing. Milan Polívka, Ph.D. <polivka(at)fel.cvut.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 20. 04. 2010

OS Květnice vzkvétající

k rukám p. Ladislava Rathouského

starosty obce Květnice

Na Ladech 14

250 84  Květnice

                                                                  V Květnici 20. dubna 2010

Věc: Námitky k návrhu 6. změny územního plánu obce KvětniceVážený pane starosto,

 

zasíláme Vám naše námitky k návrhu 6. změny územního plánu obce Květnice:

 

 

Požadujeme vypustit z návrhu všechny další změny kromě regulativů vymezených č. 2 referenda.

 

 

S pozdravem

 

---------------------------------------------------

Kryštof Hošek a Ing. Milan Polívka, Ph.D.

za občanské sdružení Květnice vzkvétající