Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 04. 2010

Upomínka platby za stočné

Někteří obyvatelé obce dosud obci nezaplatili fakturu za stočné a to i za rok 2006. Dlužné částky se pohybují většinou do 2000 Kč, není výjimkou nezaplacená faktura v částce 5000 Kč a dokonce někteří dluží i kolem 10000 Kč - viz obrázek výše.Vzhledem k tomu že se celkové pohledávky obce za stočné pohybují již kolem 800000 Kč a doporučené upomínky ne vždy pomohly, rozhodla se obec roznést prostřednictvím zastupitelů a dobrovolníků poslední upomínky přímo na adresy dlužníků.

Pokud nedojde k zaplacení dlužných částek na účet obce do konce dubna 2010, přistoupí obec k razantnímu kroku a to k vymáhání dlužných částek prostřednictvím agentury specializované na vymáhání dluhů a současně znemožní příslušnému dlužníkovi vypouštět odpadové vody z domu do obecní kanalizace.

Soudruzi, to jste družstevníci, když nemůžete uhradit služby za naši čističku?:)

Obecní čistička