Obecní úřad byl přestěhován, nový objekt má obec pronajat, do března 2010 ho má koupit

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 11. 01. 2010

Nové sídlo obecního úřadu Květnice od roku 2010

Dle sdělení z obecních stránek se k datu 14. prosince 2009 obecní úřad v Květnici přestěhoval do nové budovy na adrese K Dobročovicům 35. Obec však byla již k 1.12.2009 vyzvána vlastníkem objektu Na Ladech 14, aby své sídlo přestěhovala k tomuto datu. Historie sídla obecního úřadu a koupě nového objektu do března 2010 v článku dále...O důvodech, proč musel být obecní úřad přestěhován obec pomlčela, stejně jako o rozhodnutí pronajmout si "nový" objekt obecního úřadu o čemž rozhodlo zastupitelstvo počtem 4 hlasů (PRO: Rathouský, Kulič, Slavík, Opichal) z celkových 6 (Zdržely se: Štrosová, Trantinová) na posledním veřejném zasedání.

Foto nového obecního úřadu od 14.12.2009 na adrese K Dobročovicům 35

Fakta k sídlu obecního úřadu:

Částka na pronájem objektu K Dobročovicům 35 byla smluvně určena na 15.000 Kč měsíčně, celková prodejní cena objektu včetně pozemku byla na veřejném zasedání sdělena, avšak není uvedena v zápise, smlouva o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti s pozemkem nebyla dosud zveřejněna. Spekuluje se, že by měsíční splátka s dobou splácení 10 let měla dosahovat až 100.000 Kč.

Foto nového obecního úřadu od 14.12.2009 na adrese K Dobročovicům 35 - detail

Podepíší zastupitelé v březnu kupní smlouvu, i přesto že bylo na veřejném zasedání konstatováno, že na to obec nemá? Bude nejdříve obec vymáhat milionové částky od investorů, kteří obci dluží již 6 let? Toto jsou otázky pro společné zamyšlení nás všech.

Změna sídla obecního úřadu Květnice od 14.12.2009

Poloha nového sídla obecního úřadu je z hlediska všech nových obyvatel nevhodná. Objekt je na posledním pozemku na konci obce směrem k Dobročovicům po levé straně. Tedy na opačné straně než je dosavadní nová zástavba obce (viz výše uvedená mapka). A také parkování je v místě současného OÚ, pro obec, která má již téměř 3000 obyvatel, zcela nedostačující...

Úřední dny Obecního úřadu Květnice

                         od 11.01.2010

----------------------------------------------------

Administrativa:


pondělí          8.00  -  12.00           13.00  -  17.00

středa            8.00  -  12.00           13.00  -  19.00

 

    V těchto úředních dnech a hodinách se na OÚ vyřizuje:  

-          podatelna

-          přidělení čísla popisného k novostavbě

-          přihlášení k trvalému pobytu

-          úhrada místních poplatků

-          ověřování podpisů a úředních dokladů

-          Czech POINT

 

Starosta, místostarosta a zastupitelé:

středa     18.00  -  20.00