Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 11. 2009

OS Květnice II

Jelikož je obec ve věci zveřejnění dokumentace k EIA, záměru Zahrady Květnice dosud nečinná, zveřejňujeme tuto informaci, která již byla vyhlášena krajským úřadem dne 19.11.2009.

Podrobné dokumenty jsou na informačním serveru CENIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1188.Obec byla krajským úřadem vyzvána aby se k domumentaci vyjádřila, občané se mohou taktéž vyjádřit a to do 30 dnů od ohlášení (tzn. do 18.12.2009).