Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva dosud nebylo vydáno

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Z veřejných zasedání, Vydáno dne: 27. 11. 2009

OS Květnice II

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 18.11.2009 dosud nebylo vydáno a vyvěšeno na úřední desku, přestože tak mělo být učiněno předevčírem.Je to v rozporu s jednacím řádem obce Květnice, dle čl. XII, odst. 5 má být zápis pořízen do 7 dnů po skončení zasedání.

Zapisovatelem byl určen pan Opichal, který zodpovídá za vypracování tohoto zápisu.