Demolice statku v Květnici? Bude mít společnost Fadesa po zbourání na realizaci záměru?

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 10. 08. 2009

Demolice statku v Květnici? - ilustr. foto 1

Rozhodnutím Ing. Bulíčkové ze stavebního úřadu Úvaly bylo dne 14.4.2009 zahájeno řízení o odstranění staveb v areálu statku Květnice. Na ústním projednání dne 15.5.2009 bylo starostou obce panem Rathouským vydáno souhlasné stanovisko k demolici, i přesto, že mělo druhý den proběhnout místní referendum s otázkou "zda si občané přejí zachování statku". Ale jaké další apekty a dopady toto rozhodnutí mělo a bude mít?Stávající areál statku se vzrostlými stromy od jihu

Dne 29.6.2009 dorazilo ze stavebního úřadu rozhodnutí o odstranění stavby. V areálu statku jsou hospodářské budovy s krovy barokního původu. To prohlásil národní památkový ústav. Dále je na okraji areálu u rybníka siuována prvorepubliková vila (datována kolem roku 1920). Celý areál statku s přilehlým jižním pozemkem zakoupila společnost Fadesa Česko s.r.o. a hodlá na těchto pozemcích (s celkovou rozlohou 3 ha) postavit uprostřed stávající zástavby výhradně rodinných domků moderní, několikapodlažní bytové domy. To samotné je alarmující. V procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí (pod číslem STC 963) byla vydána orgány státní správy rozporuplná tvrzení o tom, že je tento projekt v souladu s platným územním plánem, když se v následujícím materiálu zjistilo, že se tato tvrzení opírala o neplatnou 3. změnu územního plánu ze října 2003. A v dosud poslední schválené změně ÚP z prosince 2006 stojí v závazné části "přestavbu budov statku". Navzdory tomu v dalších vyjádřeních státní správy i společnosti Fadesa je stále tvrzeno že nová výstavba není v rozporu s platným územním plánem. A vidíte - každý slovu přestavba rozumí jako že se jedná o rekonstrukci, nikoliv demolici stávajících staveb až k základům a výstavba nových!

Demolice statku v Květnici? - ilustr. foto 2

V květnu 2009 vyhlásilo zastupitelstvo obce Květnice místní referendum. To mělo proběhnout 16.5.2009 a jednou z otázek v referendu byla i ta, "zda si občané přejí zachování statku". Zastupitelstvo by bylo vázáno učinit ve své samostatné působnosti vše, aby zajistilo zachování tohoto areálu a jeho citlivou rekonstrukci na areál s občanskou vybaveností a byty. Pro tuto rekonstrukci také byla zadána v roce 2002 obcí studie rekonstrukce statku. Zůstane tato studie včetně rozpočtu investic i když obec stála asi dost peněz jenom na papíře?

Dalším závažným aspektem demolice je fakt, že bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a posléze vydáno rozhodnutí ještě před tím, než proběhl proces posuzování vlivu předmětného záměru na životní prostředí. Tato připomínka, vznesená naším sdružením na ústním projednání dne 15.5. 2009 naším sdružením nebyla ani přijata jako relevantní a není tudíž součástí protokolu jednání. Dle vyjádření oznamovatele i krajského úřadu je demolice těchto objektů na rozhodnutí stavebního úřadu a tudíž nebyla zahrnuta do procesu EIA. Naším názorem je, že demolice staveb z hlediska hluku, prašnosti a následkem odvozu sutin a materiálu z demolice i zplodinami a zejména vlivem na životy a zdraví osob vliv na životní prostředí bude mít a tudíž by měla být posouzena ještě před započetím řízení o odstranění staveb! Kde je ten zakopaný pes, když je krajský úřad nadřízeným orgánem stavebního úřadu?

Demolice statku v Květnici? - ilustr. foto 3

Demolice staveb bude mít vliv i na současné vzrostlé stromy v areálu statku. Jedná se o desítky hodnotných stromů o stáří 40 - 60 let a výšce 15 - 20 m. Kdo zajistí, že nebudou při demolici poškozeny, když fáze demolice staveb nebyla zahrnuta do procesu EIA? Navíc bylo starostou obce Květnice dne 29.1.2009 vydáno souhlasné stanovisko s kácením dřevin v areálu statku.

Souhlasné stanovisko starosty Květnice ke kácení dřevin ve s

Dne 13.7.2009 naše občanské sdružení podalo odvolání do rozhodnutí o odstranění staveb v areálu statku. To je v tomto okamžiku v řízení u krajského úřadu. Nelze předjímat jeho rozhodnutí.

Co dál?  Pokud proběhne demolice předmětných staveb, bude mít společnost Fadesa Česko s.r.o. dostatek finančních prostředků k výstavbě celého záměru, včetně podílení se na výstavbě infrastruktury pro tento záměr nutné? V současnosti požadují banky pro úvěry na výstavbu i 70% prodeje bytů klientům dopředu. A to jistě při objemu 371 bytových jednotek nebude jednoduché.

Demolice statku v Květnici? - ilustr. foto 4

Nezbyde nám uprostřed obce, v místě v těsné blízkosti rybníka a biokoridoru na dalších 10 let jenom rumiště a tím i vzpomínka na všechny orgány, které se podílely na rozhodnutí o odstranění stavby?