V Květnici se nic neděje, jen se prodávají pozemky...

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 23. 07. 2009

OS Květnice II

Prázdniny, parné léto někde u vody a v Květnici se nic neděje...  Z pohledu některých zastupitelů tomu tak asi je. Alespoň podle těch, kteří navrhli na program dnešního veřejného zasedání 5 bodů o prodeji či pronájmu pozemků, projednání závěrečného účtu obce a diskuzi. Ale co např.  proběhlé místní referendum, které se konalo 28.6.2009? Není konání místního referenda a jeho výsledek ve formě přijatých opatření zastupitelstvem důležitějším bodem na program veřejného zasedání? Nechtějí se občané dozvědět, jak bude nakládáno s jejich rozhodnutím, kterým se demokraticky podílí na dění ve své obci? To jsou jen dvě otázky, kladené zastupitelstvu. Zejména když v místním referendu hlasovalo 298 oprávněných osob.

Otázek na veřejné zasedání je mnohem více. Obyvatelé obce již před referendem podpořili petici občanských sdružení a občanských iniciativ, kdy žádali zastupitelstvo o regulaci nové objemové výstavby v obci. Petice byla konána 16.5.2009, písemně byla předána zastupitelům 21.5.2009 a do 21.6.2009 se mělo dle správního řádu k petici zastupitelstvo písemně vyjádřit, jakým způsobem bude žádost občanů obsaženou v petici konkrétně řešit. Dne 16.5.2009 se starosta písemně vyjádřil, že "budou závěry z petice zastupitelstvem projednány na následujícím veřejném zasedání". Před "následující" veřejné zasedání 25.6.2009 byla zařazena prezentace developera proti jejichž plánované výstavbě občané petici podepisovali. Na předmětné zasedání projednání petice zařazeno nebylo. Prezentace developera se konala těsně před místním referendem 28.6.2009.

Projednání petice nebylo zařazeno ani na dnešní veřejné zasedání. Stejně tak jako nesplněné body, které byly zastupitelstvem schváleny v usnesení z minulých zasedání a nebo jsou tyto záležitosti závažného charakteru:

...

Co si o tom myslíte, přijdete na dnešní veřejné zasedání? Koná se dnes, 23.7.2009 v rybárně od 19:00 hod.