Páteční glosa 26.6.09

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Z veřejných zasedání, Vydáno dne: 26. 06. 2009

Páteční glosa

Vy, kdo chodíte na veřejná zasedání, dozvídáte se na nich o řadě překvapivých věcí. Jak probíhají jednání s investory, jakým způsobem jsou podepisovány smlouvy obce s investory, zda starosta již konečně veřejnosti průhledným způsobem předložil jak naložila obec s veřejnými prostředky získanými ze skládky. To jsou témata, která zajímají i řadu občanů či majitelů nemovitostí v naší obci, i těch, kteří na veřejné zasedání přijít nemohli.

Protože některá rozhodnutí, která na včerejším veřejném zasedání padla, byla řekněme zvláštní, rozhodl jsem se tímto založit na našem informačním portálu tradici - sloupek s krátkými informačními články z veřejných zasedání. Zde je tedy ten první, ze včerejšího veřejného zasedání;Čím začít? Je toho tolik, že by to vydalo na dvě veřejná zasedání. Ale bylo jen jedno. Po prezentaci investora Fadesa Česko, která skončila ve 20:30.

Na veřejné zasedání bylo vyhlášeno 12 bodů. Jednání začalo ve 20:45, po sklizení techniky po předchozí prezentaci. Prvním bodem bylo navržení programu jednání, kdy starosta navrhoval takové body, které nebyly vyhlášeny. A pro jistotu u bodů, které byly navrženy měnil pořadí. To se leckomu nelíbilo a tak byl nakonec po krátkém zpoždění schválen program. Takovýchto přehmatů, které někoho nepřekvapily, někoho naopak nadzvihly ze židle a občas někoho i rozesmálo bylo víc.

Ale zaměřme se na to důležité - Zadání 5. změny územního plánu. Starosta obšírně, jako okolo horké kaše vysvětloval že přibyly mimo školky další změny do územního plánu a že jsou jenom čtyři, co chtějí na pozemku vedle pro své děti postavit dům... Že to prý poradil starostovi pan Šplíchal, že se tím zaplatí práce projektanta na změně územního plánu. (Minule pan starosta říkal že to poradila paní Zahradníková - projektantka předchozích změn ÚP) A tak že se zastupitelstvo musí rozhodnout, které ty plochy schválí a které ne. K tomuto bodu uběhlo 15 minut. Podstata věci, že 5. změna ÚP je výhradně kvůli školce a že je to v usnesení z minulého zasedání jakoby starostu nezajímalo. Nakonec jenom díky už protestujícím občanům zastupitelstvo schválilo zadání 5. změny jenom se školkou.

6. změna územního plánu - doplnění regulativů - již dva měsíce toleží na zastupitelstvu a nikdo pro to neučinil žádný krok aby se to uvedlo v účinnost - příprava zadání. Touto změnou se nastaví regulativy pro novou výstavbu tak, aby nedošlo k zastavění území objemovými více jak dvoupodlažními domy. K této změně bylo peticí 408 občanů žádáno, aby se "zastupitelem pro komunikaci s pořizovatelem územního plánu" stala Ing. Štrosová, která by jistě uvedení této změny v účinnost zajistila v nejkratší možné době. A ejhle - 6 zastupitelů se na samostatném jednání bez paní Štrosové v týdnu dohodlo o ní bez ní, že tímto "zastupitelem" bude pan Opichal... Zastupitelstvo pana Opichala odhlasovalo, včetně paní Trantinové a to je vše.

Vlastně ne tak úplně vše. V závěrečné diskuzi jsem se starosty ptal, jak je možné, že ačkoliv nám v dopise z 19.6.09 písemně slíbil že usnesení zastupitelstva k Petici občanů bude dáno na bod jednání a ono to na bod jednání dáno nebylo? A dále - a to je velmi závažné - jak je možné, že i přesto že si v petici 408 občanů výslovně přálo, aby se "zastupitelem pro komunikaci s pořizovatelem územního plánu" stala Ing. Markéta Štrosová, že se 6 členů zastupitelstva dohodlo na něčem jiném? Že nerespektují názor 408 obyvatel v obci! Starosta uvedl, že pro paní Štrosovou je v zastupitelstvu jiná práce ve finančním výboru a že touto činností byl pověřen pan Opichal jakožto předseda stavební komise. Pan Opichal to uzavřel slovy, že závěr petice není pro zastupitelstvo ze zákona závazný...

A to je úplně vše, co jsem Vám v páteční glose chtěl sdělit...

Tomáš Hordějčuk