Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 25. 06. 2009

Otázka

Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“.Proč?

Proč se prezentace projektu koná 3 dny před konáním referenda? Nejde o čistě populistický krok?

 

Proč se FADESA s.r.o. představuje veřejnosti, když pomocí svých právníků ZABRÁNILA konání referenda dne 16.5.2009, čímž jasně vyjádřila, že zájem o názor občanů NEMÁ?

 

Proč FADESA s.r.o. v inzertních článcích v místním periodiku poskytuje občanům Květnice nepravdivé a neúplné informace?

 

Proč už nepřišli dříve a otevřeně a podrobně neřekli, jak zamýšlejí naložit s nejcennější lokalitou obce?

 

 

Zástupci občanských sdružení vyjadřují PROTI tomuto přístupu POKLIDNÝ MANIFEST svojí NEÚČASTÍ na prezentaci.

 

Přemýšlejte!

  

Vyjádřete svůj názor v referendu tuto neděli, 28.6.2009, od 10 do 22 hod.

 


Doplnění - rozšiřující komentář

 

Schválení prezentace projektu Rezidence Flores, společnosti Fadesa Česko s.r.o dne  25.6.2009 od 19:00 je v mnoha ohledech ze strany zastupitelstva nevhodné.

 

Společnost Fadesa Česko, s.r.o. měla prostor k prezentaci svého projektu již od května 2008, kdy představila svou první studii a  kdy nejasnosti a otázky ohledně projektu byly velmi aktuální.  Občané i občanská sdružení diskuzi na toto téma chtěli vést. Do dnešního dne však všechna jednání probíhala za zavřenými dveřmi. Prezentaci projektu již nyní považujeme za nedůležitou, občané již měli možnost se s projektovou dokumentací seznámit na obecních stránkách, na obecním úřadě i na stránkách sdružení a dále byl a stále je projekt předmětem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

 

Prezentaci projektu 3 dny před konáním referenda tedy považujeme jako populistický krok,  který má na poslední chvíli ovlivnit občany v hlasování místního  referenda, které se koná v neděli 28.6.2009.

 

Podobné praktiky již společnost Fadesa Česko s.r.o použila při posledním (neuskutečněném) referendu, kde těsně před konáním referenda vyšel ve čtrnáctideníku Náš region článek, který obsahoval řadu nepravdivých informací, včetně zcela irelevantního tvrzení, že občanská sdružení realizaci projektu již o rok zpozdila. Dokud není dokončen proces EIA (Zjišťování vlivu projektu na životní prostředí), není možno hovořit o bránění v realizaci, jelikož nebyl ani započat proces územního řízení

 

Prezentaci Fadesa Česko s.r.o. 3 dny před referendem též považujeme jako podporující krok ze strany pana starosty a části zastupitelů. Pan starosta dává přednost prezentaci tohoto projektu před důležitým veřejným zasedáním, které posouvá až na skončení prezentace, na  20:30. Ačkoli jsme jej prosili o vyřešení celé situace, neučinil tak. 

To považujeme vůči občanům za velmi nedůstojný přístup, jelikož obsáhlý program veřejného zasedání se pravděpodobně protáhne do pozdních nočních hodin a je předpoklad, že nedojde na diskuzi.

 

Z těchto důvodů se Občanská sdružení Květnice distancují od dnešní prezentace projektu Rezidence Flores.