Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 06. 2009

Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009

Dne 21.5.2009 jsme předali zastupitelstvu předali petici občanů sepsanou dne 16.5.2009. Petici podpořilo 408 obyvatel Květnice, z toho 238 trvale hlášených. Starosta využil na odpověď, dle správního řádu plnou lhůtu 30 dní. Dle práva petičního však měla být odpověď písemná, včetně opatření, které zastupitelstvo přijalo pro řešení obsahu petice.Obsahem petice bylo: na základě podpory občanů, níže podepsaných k této petici, Vás ve smyslu práva petičního vyzýváme k bezodkladnému uvedení příslušných opatření vyplývajících z petice v účinnost, zejména v otázce č. 3 – schválení změny územního plánu s příslušnými regulativy (dle usnesení ZOK 1/5/2009 ze dne 16.4.2009). Současně Vás tímto žádáme o jmenování paní Ing. Markéty Štrosové do funkce „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu a to na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Doufáme, že bude na čtvrtečním veřejném zasedání po prezentaci společnosti Fadesa Česko dostatek času na řádné projednání tohoto důležitého bodu, i bodů ostatních.