Představení projektu Fadesa na obci před referendem?

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 06. 2009

OS Květnice II

"Dne 25.6.2009 od 19:00 proběhne v Rybárně na žádost investora představení projektu "Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici" veřejnosti . Součástí tohoto představení je i představení samotného investora". Tato informace se objevila před třemi dny na obecních stránkách. Proč se má investor představovat veřejnosti 3 dny před vlastním MÍSTNÍM REFERENDEM? Co chce investor představovat? Každý si na obecních stránkách mohl najít projekt společnosti Fadesa (obě verze), i nesouhlasné stanovisko zastupitelstva obce k této variantě projektuV dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí ještě společnost Fadesa zveřejnila údajnou třetí variantu (která na obec dle vyjádření starosty oficiálně nedorazila)... Krajský úřad vyzval dne 23.3.2009 ve svém stanovisku Fadesu, aby doplnila dokumentaci ke svému projektu (ve 13 závažných bodech). Dosud tak nebylo ze strany investora učiněno.

Naopak - investor zaslal nestandardním způsobem - ještě před dokončením výše uvedeného procesu EIA na obec dokumentaci k územnímu rozhodnutí, aby se k ní obec vyjádřila. Obec své jednoznačné stanovisko vyjádřila již v procesu EIA a jistě také podá své připomínky v procesu územního řízení. To však zatím nebylo započato.

Tak proč se má společnost Fadesa s něčím představovat?

Odpověď je na snadě - aby tím zasáhla do demokratického procesu vyjádření občanů v místním referendu. A ještě jednu rovinu by tento úkon mohl mít; na obci je nyní řada rozhodnutí, nedořešených otázek, restů a pochybení, které je třeba probrat na veřejném zasedání:

Nezodpovězených otázek a v některých případech i spojených se zásadními pochybeními je mnoho. Jsou to závažné věci.

Je potřeba nyní zvát investora, aby nám v takovéto situaci představoval svůj projekt a nebo by to vše mělo běžet dle zákonných postupů???

Na dnešním jednání na obci zastupitelé slíbili, že bude vyhlášeno veřejné zasedání na čtvrtek 25.6.2009, po prezentaci společnosti Fadesa. Doufáme, že všechny tyto otázky budou projednány.