Alternativní urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce stávajícího statku a záchrana dřevin uvnitř areálu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 12. 05. 2009

OS Květnice vzkvétající

Motivací ke koupi pozemku v Květnici byla jistě pro řadu z nás skutečnost, že se  jedná o upravenou obec, která plánuje nejen růst nové zástavby, ale dle slov investorů a vedení obce taktéž rozšíření občanské vybavenosti (zejména v areálu bývalého statku) o  nákupní možnosti, mateřskou školku, lékařské středisko, atd., což se nyní stává naprostou nezbytností při plánovaném nárůstu počtu obyvatel obce na 4000!

Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003

Obrázek návrhu rekonstrukce statku z r. 2003, kde bylo zastupitelstvem přislíbeno občanské vybavení viz popis na kliknutí (pozemek pro samotnou mateřskou školku měl být 2 x 900 m2).

Po několika letech a několika změnách územního plánu se z klidné venkovské lokality se solitérní zástavbou pomalu stává zahuštěná osídlená lokalita, jejíž občanská vybavenost je téměř nulová! Místo určené pro centrum občanské vybavenosti, jak uvádí platný územní plán, se má stát místem pro čtyř a pětipatrové budovy, které jsou z architektonického hlediska pro dané místo naprosto nevhodné, navíc bez dostatečně velkého veřejného prostranství a s nezodpovězenými otázkami ohledně kapacity a vlastnictví plánované občanské vybavenosti. Na území stávajícího statku roste řada kvalitní zeleně, která má být zachována (dle územního plánu), nový investor však se zachováním této zeleně nepočítá.

Místní referendum, které se bude konat v Květnici v sobotu 16.5.2009 umožňuje občanům, aby vyjádřili svůj názor na současný vývoj v obci. Pro lepší představivost jsme nechali zpracovat alternativní studii/návrh rekonstrukce stávajících budov statku, kterou Vám tímto představujeme.

Architektonický návrh přestavby statku představený Květnickými sdruženími v roce 2009

Současný investor lokality statku nestandardně podal  žádost o demolici budov statku na stavební úřad a to ještě před dokončením procesu EIA (zjišťování vlivu na životní prostředí), a to přesto, že „PŘESTAVBA STATKU“ je v ZÁVAZNÝCH REGULATIVECH poslední změny územního plánu! Stavební úřad svolal na pátek 15.5.2009 na obecní úřad jednání "o odstranění stavby", den PŘED vlastním MÍSTNÍM REFERENDEM, na kterém budou občané o otázkách zachování/demolice statku hlasovat! Požádali jsme starostu obce o projednání odložení tohoto termínu se stavebním úřadem až na termín po konání místního referenda. Údajně to však nelze dle stanoviska stavebního úřadu...Stávající statek se rozkládá na ploše 1,5 ha, na které je celkem 8 budov, z toho jedna čtyřpatrová vila z 20 let minulého století a dále 6 větších hospodářských, dvoupodlažních budov - s rozměry 10x22m až 14x64m – s prvky barokního původu (dle vyjádření Národního památkového ústavu).

Letecký pohled na současný areál statku a rozměry budov

Letecký pohled na stávající areál statku a jižně od statku s rozměry budov

Součet zastavěných ploch budovami stávajícího statku je 3475 m2. Realizací rekonstrukce objektů do výše 2 pater (s výjimkou stávající vily) by jenom v areálu statku vzniklo 9027 m2 podlahových ploch pro služby, obecní úřad, školku i byty.

Stávající areál statku se vzrostlými stromy od jihu

Stávající areál statku od jihu s vilou s 15m ve štítu a vzrostlými stromy i kolem 20m výšky

Oproti tomu je v návrhu nové výstavby společnosti Fadesa Česko s.r.o. zástavba tohoto areálu 9 čtyř a pěti patrovými budovami - s rozměry 18x20m až 18x64m - s celkově zastavěnou plochou 5155 m2. Realizací tohoto projektu do výše 4 a 5 pater by jenom v areálu bývalého statku vzniklo 23118 m2 podlahových ploch, zejména pro byty, v přízemí pro služby, obecní úřad a školku.

Rozměry budov Rezidence Flores v návrhu

 

Návrh zastavění pozemků statku a jižně od statku s rozměry budov.
 KDE JE PROKLAMOVANÉ NÁMĚSTÍ?

Na pozemku jižně od statku je v návrhu dalších 6 takovýchto čtyřpatrových budov s celkovou zastavěnou plochou 3132 m2, jejichž realizací by vzniklo dalších 9583 m2 podlahových ploch pro bydlení. Celkově by tedy realizací projektu Fadesa Česko s.r.o. vzniklo téměř 33000 m2 podlahových ploch ve výše uvedených 15 budovách, což je objemově více jak 3,5 násobek kapacity oproti rekonstrukci stávajících budov statku.

Rekonstrukce barokních budov statku –
REALITA či UTOPIE?
 
  

urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce statku obr. urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce statku obr. urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce statku obr. urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce statku obr.


 

Vizualizace možné rekonstrukce budov statku

  

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚŘAD (dopis ze dne 18.11.2008, č.j. NPU – 321/10514/2008):

„Hospodářský dvůr je barokního původu, obytná vila byla postavena v meziválečném období 20.století.“

„Dvůr je významným dokladem historického vývoje místa a z urbanistického hlediska je jedním z posledních dochovaných historicky a architektonicky hodnotných budov v Květnici.“

„V projektu navrženým odstraněním tohoto dvora a jeho nahrazením moderní výstavbou bytových domů dojde nepochybně k dalšímu ochuzení historického jádra obce a k poškození kulturní krajiny.

 


Zachování hodnotných dřevin statku –
REALITA či UTOPIE?

Letecký snímek areálu statku se vzrostlými dřevinami od seve

Letecké foto vzrostlých dřevin v areálu statku

 

ÚZEMNÍ PLÁN obce Květnice, 3. změna, část 3. ZÁVAZNÉ REGULATIVY, 3.1. lokalita 1 (statek), str. 15:

 

Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanským vybavením.

Regulace urbanistické koncepce: - zachování kvalitní zeleně uvnitř území.

Vážení spoluobčané, je na vás, abyste zhodnotili skutečné přínosy navrhované výstavby pro obec, pro spokojený život Vás a Vašich dětí. Ať už máte názor jakýkoliv - Přijďte k REFERENDU a ANKETĚ a rozhodněte o své budoucnosti!