Zahájení řízení demolice budov v areálu statku

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 05. 05. 2009

Květnický statek - budova kde je obecní úřad

Stavební úřad Úvaly na základě žádosti společnosti Fadesa Česko (zastoupené fy. Stopro s.r.o.) vydal dne 24.4.2009 pozvánku k ústnímu jednání ve věci zahájení řízení demolice budov v areálu statku. Naše občanská sdružení jsou uvedena jako účastníci tohoto řízení.Naše občanská sdružení budou trvat na dokončení procesu studie vlivu na životní prostředí (EIA), která byla po připomínkování k "dokumentaci" krajským úřadem vrácena společnosti Fadesa Česko k doplnění.

Doplnění mělo být mimo jiné i v oblasti vypracování alternativ i tzv. "nulové" varianty - neprovedení záměru, dle příslušného zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Variantou záměru by měla být také rekonstrukce budov, což je také v uvedeno v ustanovení platné změny územního plánu.

Tyto výše uvedené skutečnosti jsou v přímém rozporu se záměrem budovy zbourat, ještě před dokončením procesu EIA a před vyjádřením občanů v  nadcházejícím referendu.

Zde je dokument ve formátu PDF (k prohlížení je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat).


Zahájení řízení demolice budov v areálu statku
(452 kB, 2 strany)

Zahájení řízení demolice budov v areálu statku
Zahájení řízení demolice budov v areálu statku
Kliknutím na náhled dokument otevřete