Otevřený dopis zastupitelstvu obce ze dne 17.4.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 17. 04. 2009

Vážení,
 
   vzhledem k tomu, že na včerejším veřejném zasedání obce dne 16.4.2009 nedošlo k vyhodnocení plnění úkolů z minulých zasedání, požadují naše občanská sdružení neodkladnou nápravu těchto bodů, které nejsou splněny již delší dobu:
O nápravu těchto věcí bylo žádáno také písemně, doporučeným dopisem ze dne 23.3.2009 na obec.
 

K nezveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce obce  upozorňujeme, že pokud jsou dokumenty vyvěšeny pouze na stacionárních úředních deskách obce, dochází  zde k porušování zákona ve smyslu že by všechny dokumenty měly být zveřejněny, a to i elektronicky dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb, kdy je povinna obec zveřejňovat vyvěšené dokumenty rovněž elektronicky.