Dopis starostovi obce Květnice ze dne 23.3.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 23. 03. 2009

OS Květnice II

Dne 23.3.2009 byl vzhledem k nadále neřešené situaci v obci starostovi obce Květnice zaslán následující dopis: 

Vážený pane starosto,

 

Květnice 23.3.2009

  

            Dne 12.3.2009 a 19.3.2009 proběhla mimořádná jednání mezi zástupci tří květnických občanských sdružení (Květnice II, Za Mlýnem a Květnice vzkvétající), veřejností a zastupitelstvem obce Květnice.

 

Z jednání vyplynuly určité kroky, které musí zastupitelstvo ve věci nápravy řízení obce a konsolidace neutěšeného stavu s novou výstavbou v obci učinit.

 

Na obou jednáních vznikly zápisy, které měly být zveřejněny, a to i elektronicky dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění zákona č. 413/2005 Sb, kdy je povinna obec zveřejňovat vyvěšené dokumenty rovněž elektronicky.

 

Do dnešního dne nebyly tyto dva zápisy zveřejněny.

 

Dále nebyly zveřejněny některé informace, o které jsme Vás žádali na jednání a které jsou v předmětném zápisu.

 

Žádáme Vás tímto o konkrétní nápravu:

 

 

Dále žádáme o vyjádření, proč nebyly na program jednání veřejného zasedání dne 26.3.2009 vyhlášeny tyto body:

 

 

 

Očekáváme Vaše vyjádření obratem, elektronickou cestou, tak abychom na veřejném zasedání dne 26.3.2009 mohli předmětné problémy projednat.

 

 

Za OS Květnice II

............................

 

Za OS Květnice vzkvétající

............................

 

 

Za OS Za Mlýnem

............................