Založení občanského sdružení Květnice vzkvétající

Autor: Kryštof Hošek <krystof.hosek(at)centrum.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 10. 03. 2009

OS Květnice vzkvétající

Vážení spoluobčané,

  Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 7.11.2008 bylo zaregistrováno občanské  sdružení

 

Květnice vzkvétající

 

Posláním tohoto sdružení, je soustředit iniciativu těch občanů, kterým není lhostejné  prostředí ve kterém žijí a budou případně žít i jejich děti. Je třeba si včas uvědomit, že my – občané jsme jedinou silou, která může stát v cestě bezohlednosti pragmatických investorů, kteří sledují jen vlastní profit a občané, jakož i jejich životní prostředí, je naprosto nezajímají.Tuto úlohu za ně neřeší, jak je dnes zřejmé, ani volení zástupci obce neboť realisticky uvažující členové, jsou v menšině.

Názornou ukázkou je nový projekt „Zahrady Květnice,“ který představuje výstavbu dalších  242 rodinných domů na území 11ha. S realizací tohoto záměru souhlasil starosta obce, bez vědomí občanů a to již dne 17.12.2008. To i přes to, že proti probíhajícímu kontroverznímu projektu Rezidence FLORES, se postavila značná část občanů, někteří zastupitelé, občanská sdružení z Květnice i Sibřiny, ale i starostové okolních obcí.

Tento projekt předpokládá demolici barokního statku vč. vily z 20 let minulého století. Na takto vzniklém prostoru v těsné blízkosti rybníka a biokoridoru plánuje investor s výstavbou zcela nevhodných výškových budov sídlištního charakteru. Tím by došlo ke zdvojnásobení současného počtu obyvatel. Mělo by to pochopitelně nedozírné důsledky na životní prostředí v mnoha ohledech (dopravní zatížení, změna krajinného rázu, problémy se zásobováním vodou a likvidací odpadních i dešťových vod).

 

Veškerou aktivní opozici jakožto i tlak na vedení obce doposud vytváří jen několik občanů a občanské sdružení Květnice II., se kterým nás spojují společné zájmy s tím, že naše sdružení se soustřeďuje především na ochranu životního prostředí, přírody, původní architektury a pamětihodností a také i ochrany vesnického charakteru zdejší lokality a okolí.

 

Nabízíme Vám členství v tomto sdružení a uvítáme jakoukoliv iniciativu. I pouhé členství a Váš zájem o věc představuje aktivní pomoc v řešení těchto složitých problémů. Podrobnější informace a cíle sdružení jsou Vám k nahlédnutí ve stanovách našeho sdružení „Květnice vzkvétající“, kde také najdete přihlášku.

 

Členové výkonného výboru našeho sdružení jsou:

 

Kryštof Hošek

Martina Kovářová

Veronika Žilková

Radim Žilka

Blanka Hordějčuková