Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 02. 2009

OS Květnice II

Vážení obyvatelé Květnice,

zveme Vás na dnešní veřejné zasedání na obci, budou se probírat důležité otázky stanoviska obce vůči výstavbě bytových domů v areálu statku, dálším bodem je projednání „Výzvy k vyhodnocení práce zastupitelstva“, iniciované naším sdružením. Výzvu jsme již zaslali v otevřeném dopise starostovi v polovině roku 2008. Teprve dnes se dostává na program veřejného zasedání. Přijďte Vy všichni, kterým dění v obci není lhostejné a chcete znát vyjádření zastupitelstva k otázkám následujících hlavních bodů Výzvy:

-         Rozklad zisků ze skládky a jejich využití do investic obce

-         Rozvoj obce, změny územního plánu, regulační plán, podmínky kladené investorům, udržitelný rozvoj

-         Vymáhání pohledávek vůči firmě Flipperstav

-         Zveřejňování informací na stacionární i elektronické úřední desce, informování občanů, tisk informačního letáku?, odpovídání na podněty i elektronicky

-         Zajištění výstavby školky

-         Kapacita ČOV, demografický vývoj počtu obyvatel, krátko a dlouhodobý plán

-         Co bude dělat obec pro dokončení komunikací, chodníků a veřej. osvětlení na 70% objemu infrastruktury obce

-         Výsadba a údržba zeleně i v ostatních částech obce

-         Hlavní komunikace z Květnice do Sibřiny a přilehlý chodník

-         Stanovisko obce ke schválení/zamítnutí výstavby bytových domů v centru obce a v lokalitě bývalého výzkum. ústavu výkrmu vepřů. Nevyvěšení oznámení EIA, nevyjádření se k podanému záměru, novější studie než ze dne 2.7.2008

 

Body jsou seřazeny chronologicky, nikoliv dle důležitosti, v současné době je často probírán bod poslední.

 

Doufáme, že se dostavíte v hojném počtu,

OS Květnice II