Obec Květnice v informovanosti občanů o zásadních věcech nečinná

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 11. 11. 2008

Studie areálu bytových domů Na LadechV obci je plánována zástavba dvou velkých areálů a to areálu statku u rybníka a areálu bývalé velkovýkrmny Na Ladech. V obou případech jsou plánovány bytové domy s cílovým počtem 1170 a 360 nových obyvatel. Jedná se o investice překračující 1 miliardu a 400 milionů Kč. Na obě lokality byl ze strany investorů zpracován a podán na Krajský úřad, odbor životního prostředí záměr k posouzení vlivu na životní prostředí. Obec Květnice tyto záměry NEZVEŘEJNILA a tak se k nim na krajský úřad - odbor životního prostředí nemohli občané vyjádřit. Bylo tím ze strany obce porušeno ustanovení zákona 100/2001 Sb, §6 odst. 7, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Samotná obec se k těmto záměrům dodnes nevyjádřila, přesto že jí to ukládá ustanovení zákona 100/2001 Sb, §6 odst. 6 jmenovaného zákona. Lze se domnívat, že bylo nezveřejnění a nečinnost obce při podávání připomínek ZÁMĚRNÉ a účelové!Z krajského úřadu - odboru životního prostředí a zemědělství přišly na obec Květnice oznámení o obou záměrech, první k areálu Na Ladech (bývalý prasečák) byl odeslán dne 12.9.2008, druhý k areálu statku u Mlýnského rybníka byl odeslán dne 30.9.2008. Obec měla povinnost se zákona tyto informace po dobu 15ti dnů ZVEŘEJNIT, tak aby se mohli občané k záměrům vyjádřit a  případně napsat do 20ti dnů připomínky  na krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství.

Dále se měla k uvedeným záměrům obec vyjádřit a informovat o svém vyjádření občany. Bohužel obec NEZVEŘEJNILA ani informaci o oznámeních, ani záměry samotné, ani není známo, že by odeslala vyjádření k záměrům na krajský úřad. Informace a dokumenty NEBYLY vyvěšeny na úřední desce obce ani na elektronické úřední desce oficiálních webových stránek obce!

Připomínky na Krajský úřad odeslalo naše sdružení Květnice II až na základě upozornění od občanů, občané pak sami zaslali další připomínky.

V případě podaného záměru výstavby areálu bytových domů Na Ladech bohužel došlo k tomu, že se k záměru nevyjádřili ani občané, ani obec Květnice a Krajský úřad již pouze vydal dne 10.10.2008 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Tento dokument umístila obec Květnice až dne 9.11.2008 na obecní stránky, řízení je však uzavřeno a občané se k němu již nemohou vyjadřovat.

V tomto směru je alarmující, že k areálu, kde již probíhají přípravné práce k územnímu řízení NENÍ SCHVÁLENA ZMĚNA  ÚZEMNÍHO PLÁNU! K záměru se nevyjádřili ani zastupitelé, kteří bydlí v blízkosti zamýšlené výstavby, pan Opichal a paní Trantinová. 

Vážení  spoluobčané - tyto záležitosti jsou VELMI důležité, zástavba uvedených areálů by měla zásadní vliv na život nás všech na mnoho desítek let! Ještě se však mohou občané k těmto záležitostem vyjadřovat, dokud nebude uzavřeno územní řízení.