Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 07. 2008

Znak Květnice

Včera proběhlo na zastupitelstvu obce veřejné jednání s investorem viladomů a dvojdomů v plánované lokalitě Na Ladech. Zástupce dceřiné společnosti investora Domy Květnice Development s.r.o. JUDr. Tomáš Paducha nejdříve uvedl, že investor koupil pozemek za účelem investiční výstavby po zralém uvážení a několika předchozích schůzkách se starostou obce, který garantoval společnosti možnost napojení na inženýrské sítě a součinnost obce.Studii investiční akce zpracovává Domy Květnice Development s.r.o. údajně na základě platného územního plánu a jeho změn.

Poté JUDr. Tomáš Paducha představil změněnou studii zástavby, kdy komentoval obtížnost aplikování změn do návrhu studie, které byly požadovány od zastupitelstva na jednání 12.6.2008. Zejména  to byly požadavky na změnu střechy na sedlovou, červené barvy a počet parkovacích míst na 2 místa k jednomu bytu. Pozastavil se nad zvláštností tohoto požadavku i v případě garsoniéry, kdy se nepředpokládalo že budou k bytům těchto výměr požadovány klienty 2 parkovací místa.

Celkový změněný architektonický návrh představil Ing. arch. David Matásko, kdy je parkování navrhováno se 124mi parkovacími místy v podzemí a 60ti místy na venkovních plochách. Oproti prvnímu návrhu se zmenšil počet bytových jednotek ze 112ti na 104 bytů.

Na dotaz občanů, jak je zajištěna  kapacita zásobování médii starosta obce konstatoval že je množství vody zajištěno u VHS Kutná Hora a případný nedostatek by byl pokryt z místních vrtů. Navýšení kapacity ČOV je prý nyní ve fázi žádosti o stavební povolení na 3. část. Ostatní IS jsou prý od provozovatelů přislíbeny.

Za OS Květnice II byl dotaz, z jaké platné a schválené změny územního plánu tato studie vychází. Pan Opichal odpověděl, že je to ve 3. změně, načež mu bylo oponováno, že ve 3. změně ÚP tato lokalita zahrnuta není. Faktem zůstává, že na zastupitelstvu obce Květnice bylo v roce 2006 schváleno POUZE ZADÁNÍ 4. změny ÚP, ve které byla řešena změna předmětné lokality označené jako č. 2 z využití výzkumného ústavu výkrmu vepřů na VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ území. K samotnému schválení celkové změny ÚP, ve které jsou nedílnou součástí regulativy pro zástavbu tohoto území a řešení širších vztahů zatím nedošlo.

Ze strany Sdružení Květnice II bylo k této situaci konstatováno, že pokud nebude schválena ze strany zastupitelstva změna ÚP, nebude možno tuto investici realizovat. Přítomní připustili, že i k takové situaci může dojít, že je to určité riziko podnikatelského záměru.

Na otázku občanů, jakou občanskou vybavenost investor nabízí a jaký finanční přínos pro obec tato výstavba bude mít byla odpověď že bude v přízemí jednoho z viladomů zřízen obchod s potravinami / večerka o ploše 60 m2, což bylo jako jediné starostou obce požadováno jako podmínka investorovi. Investor sám prohlásil, že pro obec bude přínosem to, že firma bude na vlastní náklady provádět demolici budov bývalého výzkumného ústavu v částce kolem 10 mil. Kč. Na dotaz jak je možné že v oblasti s určeným využitím území jako VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ se plánuje ČISTĚ OBYTNÁ výstavba (s výjimkou malého obchodu) bohužel nedošlo.

Na další dotaz občana bydlícího v blízkosti plánované zástavby o kolik plánované budovy převyšují okolní zástavbu bylo odpovězeno že výška hřebene budov je plánována na 11,5 m a tudíž převyšují okolní zástavbu o jedno podlaží. Na dotaz proč nemohou být projektovány tyto stavby o patro nižší bylo vysvětleno, že by to bylo investičně nerentabilní.

Ze strany občanů nebyla účast veliká (cca 15 občanů), pocity mohou být smíšené, zvláště z faktu, že probíhají sliby, dohody a studie ještě před schválením územně plánovací dokumentace a bez regulačního plánu obce. Závěrem jednání proběhl dotaz od investora, kdy mohou od zastupitelstva očekávat rozhodnutí - jelikož čas jsou peníze. Odpověď zněla do 14ti dnů.

Změněnou studii najdete na oficiálních stránkách obce a nebo i zde, jakmile tyto podklady dostaneme. Očekáváme komentáře k této akci zde pod článkem.