OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNICE II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 16. 10. 2006

OS Květnice II

V roce 2005, kdy v lokalitě "Nad vesným rybníkem" (pův. parc. 560/1 a 562/1) došlo k průtahům při dokončování inženýrských sítí a jejich dokončení se neúměrně posunovalo se zformoval přípravný výbor a na přelomu roku 2005/2006 vzniklo naše sdružení. Sdružení zastupuje zájmy občanů v naší lokalitě ve věci dokončení infrastruktury a dále bude podporovat koncepční rozvoj obce. To je také zakotveno ve stanovách našeho sdružení.Letecký snímek oblasti Květnice II z roku 2002STANOVY SDRUŽENÍ KII

Na počátku roku 2006 také vznikly původní stránky kvetnice.ic.cz jako prostředek komunikace mezi členy sdružení a vlastníky pozemků i občanů Květnice. Pro členy sdružení na stránkách vznikla chráněná část  Dokumenty. Spolupracujeme také s ostatními občanskými sdruženími okolních obcí. Cílem snažení našeho sdružení je upravená obec s příjemným prostředím a plnohodnotnou občanskou vybaveností pro nás všechny.

Naše sdružení se rozhodlo podpořit Letecký snímek oblasti Květnice II z roku 2003kandidáty z řad občanů lokality "Nad vesným rybníkem" i z oblasti "Na Ladech (Květnice III)" v podzimních volbách do obecního zastupitelstva. Jsme přesvědčeni, že kandidáti z našich řad budou důstojně zastupovat zájmy nás všech a vnesou do rozvoje obce průhlednou koncepci hospodaření a vedení agend s tím spojených.

VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ KII

 Kandidáti sdružení

Na základě voleb získali mandát do zastupitelstva obce tito kandidáti našeho sdružení:

  1. Ing. Markéta Štrosová, 32 mateřská dovolená
  2. Marcela Trantino, 34 marketing manažer
  3. Radek Opichal, 33 obchodní ředitel

DĚKUJEME!

Děkujeme všem voličům, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva. Budeme se snažit nezklamat vaši důvěru při práci v zastupitelstvu obce.

Výsledek hlasování 989 hlasů pro naše kandidáty bereme jako závazek a start efektivní spolupráce v zastupitelstvu.

Letecký snímek oblasti Květnice III z roku 2005

 

Předvolební setkání s kandidáty sdružení Květnice II 

Děkujeme za účast!

Byli jsme příjemně překvapeni zájmem vás všech i starousedlíků a jsme rádi, že se na setkání otevřeně hovořilo o věcech, které budou jistě předmětem další práce zastupitelstva obce. Jsme rádi, že tu jsou lidé, kteří umí vést dialog a není to jenom o určité části Květnice ale o celé naší obci jako takové.

FOTOGALERIE Z AKCE -->