Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 14.12.2006

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 14. 12. 2006

Znak Květnice

Info ze schůze

Dne: 14.12.2006

Přítomni: L. Rathouský, J. Slavík, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová

Omluveni: J. Kulič, I. Řezáčová 

1. Schůzka se zástupci společnosti Flipperstav - info na vyžádání

2. Urgence připomínek změny ÚP. Změněný, doplnění ÚP bude odprezentován na veřejné schůzce, která se uskuteční dne 21.12. v 19h na OÚ.

3. Starostovi obce byla předána petice občanu o zahražení ulice Devětsilová. Info na vyžádání.

4. Připravení podkladů pro prodej lesa. Info na vyžádání.

5. Doladění Vánoční besídky. Výběr dárků, schválení rozpočtu.

 

V Květnici dne 14.12. 2006

Zápis zpracovala : M. Trantinová