Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 2.11.2006

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Zdroj: Zastupitelstvo obce Květnice, Vydáno dne: 02. 11. 2006

Znak Květnice

Info ze schůze

Dne: 2.11.2006

Přítomni: L. Rathouský, J. Kulič, J. Slavík, I. Řezáčová, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová 

1. Zapisovatelka - na 1.polovinu roku byla pověřena zapisováním M. Trantinová, ověřovatelem J. Slavík.

2. Jednací řád - M. Štrosová přepracuje případně doplní jednací řád obce do 9.11. 2006 .

3. Seznam jubilantů - dojednání věcných darů jubilantům obce.

4. Náborový inzerát - vytvoření inzerátu na pozici administrativní pracovník/ce OÚ. Inzerát připraví do 9.11. M. Štrosová. Inzerát bude schválen 9.11. a následně umístěn na úřední desky /3 ks/ a web stránce obce .

5. Slib - Složení slibu nových zastupitelů.

6. Volební komise - byla zvolena volební komise : M. Štrosová, I. Řezáčová. Volební komise připravila volební listinu pro volbu starosty, místostarosty, finančního a kontrolního výboru, komisí /výsledky budou připojeny k zápisu jako příloha/. Komise taktéž provedla sčítání volební listiny.

7. Výsledky voleb - starosta: L. Rathouský, místostarosta: J. Kulič, předseda kontrolního výboru: J. Slavík, členové KV: M. Trantinová, Z. Dudková, předseda finančního výboru: M. Štrosová, členové FV: I. Řezáčová, R. Opichal, předseda komise školské, kulturní a zájmové: M. Trantinová, členové M. Štrosová, I. Řezáčová, předseda komise stavební /přestupkové/ a životního prostředí: R. Opichal, členové: B. Kluzák, J. Slavík, předseda komise veřejného pořádku a projednávání veřejných přestupků /+ podkladní/: I. Řezáčová, členové: J. Slavík, M. Trantinová

8. Termín další schůzky zastupitelstva byl stanoven na 9.11.2006 v 18h v místě OÚ

9. Zastupitelstvo, konkrétně M. Trantinová s M. Štrosovou připraví návrh Vánoční besídky, včetně kalkulace.

10. Starosta připraví do 9.11. seznam rozpracovaných úkolů obce.
 

V Květnici dne 2.11. 2006

Zápis zpracovala : M. Trantinová