Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 23.11.2006

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Zdroj: Zastupitelstvo obce Květnice, Vydáno dne: 23. 11. 2006

Znak Květnice

Info ze schůze

Dne: 23.11.2006

Přítomni: L. Rathouský, J. Kulič, J. Slavík, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová Omluveni: I. Řezáčová 

1. Hlídací centrum: Revize právních vztahů v souvislosti s provozem hlídacího centra, stávající nájemní smlouva je uzavřená mezi obcí a majitelem nemovitosti /p. Kočířem/, ve kterém se nyní hlídací centrum nachází. Je nutné provést rekolaudaci objektu. Připravíme konkrétní návrh řešení vzniklé situace. Info na vyžádání.

2. Mateřská školka: Zastupitelstvo bude aktivně sledovat možnosti vytvoření obecní školky a to například formou pronájmu stávající základní školy v okolí (či jiných objektů). Zároveň projedná možnosti případné výstavby nové mateřské školky. Rodiče bude nejpozději do 8.2 2007 informovat vzniklé situaci.

3. Flipperstav: K nahlédnutí byla předložena smlouva, uzavřená mezi Flipperstavem a obcí včetně dodatku č 1. Finanční výbor provede revizi smlouvy a navrhne průběh upomínkového řízení.

4. VHS Kutná Hora: Byly shromážděny materiály pro jednání s veřejností, které se uskuteční 30.11., VHS k dnešnímu datu neposkytla slíbené výpočty, týkající se této situace. Starosta VHS zaurguje.

5. Územní plán: Připomínky od občanů byly postoupeny arch. Zahradníkové. M.Štrosová., M. Trantinová. a R. Opichal si vyžádali pro přípravu připomínek další podklady. K dispozici jim bylo poskytnuto: vyhláška o závazných částech územního plánu, vyhláška o závazných částech 1. změny územního plánu. Další dokumenty jsou v současné době u arch. Zahradníkové.
 

V Květnici dne 23.11. 2006

Zápis zpracovala : M. Trantinová