Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 30.11.2006

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Zdroj: Zastupitelstvo obce Květnice, Vydáno dne: 30. 11. 2006

Znak Květnice

Info ze schůze

Dne: 30.11.2006

Přítomni: L. Rathouský, J. Kulič, J. Slavík, I. Řezáčová, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová1. Starostovi obce byly předloženy oficiální připomínky k návrhu ÚP č. 3. Starosta předá připomínky architektce pí. Zahradníkové. Ta je zohlední v návrhu a odprezentuje zastupitelstvu do konce roku 2006. Tyto připomínky zpracovali: B. Kluzák /člen stavební komise/, R. Opichal, M. Štrosová, M. Trantinová. Pod těmito připomínkami se podepsali: B. Kluzák, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová, J. Slavík, I. Řezáčová.

2. Projednání pohledávek Flipperstavu : L. Rathouský do čt 7. 12. připraví kompletní výši pohledávky s tím, že bude zohledněno, kolik měl Flipperstav zaplatil do 31.12.2005. Info na vyžádání.

3. Hlídací centrum: Ve čt 7.12. se v OÚ uskuteční schůzka s p. Šádou, starostou obce Sibřina. Bod jednání - obecní hlídací centrum umístěné dočasně v Sibřině. M. Trantinová a M. Štrosová připraví cenovou kalkulaci /předběžnou/ nového, obecního hlídacího centra.

4. Kontejnery v Květnici III. Vzhledem k tomu, že kontejnery na sběrný odpad, které jsou umístěny u lesa, jsou stále přeplněné a velmi nevzhledné,navrhuje M. Trantinová jejich přemístění do ulice Vřesová /na původní místo/ a do vrchní části Květnice III. Je nutné pro tuto vrchní část vybudovat chodníček pro popeláře. L. Rathouský zjistí stav materiálu - dlaždic a zajistí vytvoření chodníčku.

V Květnici dne 30.11. 2006

Zápis zpracovala : M. Trantinová