ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ S VOLBAMI

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 27. 10. 2006

OS Květnice II

Počet voličů za Benešov/Květnice… 433/433
Celkový počet voličů oprávněných volit v Květnici; tedy osoby s trvalým pobytem starší 18 let.
 
Počet vydaných obálek Benešov/Květnice… 277/326; proč je tu rozdíl 49?Všichni jsme dostali dvě obálky - nebo tomu bylo jinak?
Ano, každý oprávněný volič mohl dostat 2 obálky. Ti voliči, kteří nechtěli do senátu či zastupitelstva si danou obálku nemuseli vyzvednout. Je to plně jejich právo.

Počet odevzdaných obálek Benešov/Květnice; 270/322;
Ne každý, kdo si obálku vyzvedl, ji vhodil do urny. Ani toto nebylo povinností voličů.

Počet platných hlasů Benešov/Květnice; 265/???; snad 308 a je to tu nepřehledné, jeden volič měl 7 možností.
V případě senátu je to jednoduché. 5 hlasů bylo z nějakého důvodu neplatných.

U zastupitelstva je to o něco složitější. Každý volič měl právo udělit až 7 hlasů. K počtu platných hlasů se dostaneme součtem získaných hlasů obou kandidátek. Tedy 2 162 platných hlasů. Proč nebylo dosaženo maximálního počtu 2 282 hlasů?
Napadají mě nyní dva nejpravděpodobnější důvody.
1. V obálce byl vložen neplatný hlasovací lístek (nepovolená úprava, větší než 7 preferenčních hlasů) - zákon 491/2001 Sb. v § 41 vyjmenovává všechny důvody kdy je lístek neplatný
2. Volič neudělil všech 7 preferenčních hlasů, tím pádem jeho zbylé hlasy propadly.

Stále nevím zda pan Rathouský obhájil pozici starosty, nebo ním bude pan Kulič, byl zapsán na prvním místě kandidátky.
Starosta bude teprve volen na první zasedání zastupitelstva. Následně to bude určitě oznámeno.

Proč ve čtyřce za Květnici I není pan Průcha 169 hlasů/14,40%, ale je tam nejmladší ŘI 157hlasů/13,38%. Když je to podle mandátu, tak za OS K II by tam měl být pan Daniel 133hlasů/13,44% a ne z páteho místa zapsaný zástupce kterého volilo 142 voličů a získal 14,36%. Ivana Řezáčová je podle % až na 11 místě z 15 volených. Nepodávám protest, jen se chci dopídit - PROČ?

O výsledném pořadí kandidátů rozhodli voliči svými preferenční hlasy. Zákon 491/2001 Sb. v § 45 upravuje změny pořadí takto:

(4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

Pro kandidáty Květnice I. má tato hranice hodnotu 183,7. Více než tento počet získal pouze jeden kandidát (p. Rathouský) a posunul se na první místo kandidátky. Ostatní zůstali beze změny pořadí.
Pro Květnici II. má hranice hodnotu 135,3. Zde tuto hranici překročili 4 kandidáti a byli seřazeni dle získaného počtu hlasů.

K procentům jednotlivých kandidátů - Procento uvedené u jednotlivých kandidátů odpovídá počtu získaných hlasů příslušné kandidátky. Nikoliv celku. Okrsková volební komise tedy chybu neudělala.Věřím, že jsou mé odpovědi na položené dotazy přesné a hlavně, že nejsou zavádějící.

Přeji krásný podzim

Radek Opichal