Kandidátní listina sdružení Květnice II k volbám do zastupitelstva

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 17. 08. 2006

OS Květnice II

Vážení vlastníci pozemků parc. č. 745/1, 745/2, 695/6, 695/1 a 753 v lokalitě "Za Mlýnem", k.ú. Květnice,

 

 

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce/města …Květnice

konané ve dnech …20.-21.10.2006…….

Volební obvod č. ……………..
(Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny)

Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
Název sdružení: Občanské sdružení Květnice II 

 

Jméno, příjmení, věk

 

Povolání

 

Část obce či obec

 

Název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem nebo údaj „bez politické příslušnosti“

 

1

 

Ing. Markéta Štrosová, 32

 

mateřská dovolená

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

2

 

Marcela Trantinová, 34

 

marketing manažer

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

3

 

Ing. František Daniel, 62

 

soukromý podnikatel

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

4

 

Tomáš Hordějčuk, 37

 

Informatik – specialista

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

5

 

Radek Opichal, 33

 

obchodní ředitel

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

6

 

Alena Vostatková, 49

 

IT analytik

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

7

 

Zdeňka Dudková, 32

 

mateřská dovolená

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 

8

 

Ing. Jana Mátlová, 31

 

analytik

 

Květnice

 

bez politické příslušnosti

 Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:

Lenka Havrlandová          Na Ladech 1096, 250 84 Květnice
Jméno, příjmení          místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

…………………………………………..
Podpis zmocněnce

Náhradník zmocněnce:

Ondřej Trantina          Vřesová 1052, 250 84 Květnice
Jméno, příjmení          místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

…………………………………………..
Podpis náhradníka

V Květnici, dne 11.8.2006