Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice 22.12.2005

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 22. 12. 2005

OS Květnice II

Dokumenty Sdružení


Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice

Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice dne 22.12.2005Účastníci:
Ing. Daniel
Ing. Štros
T. Hordějčuk

Dne 22.12.2005 bylo uskutečněno jednání na obecním úřadě. Starosta a zastupitelstvo byli informováni o záměru založit občanské sdružení za účelem ochrany práv vlastníků. Dále jsme je informovali o nesplnění předání slíbených podkladů od společnosti Flipperstav. Na obec byly předány dokumenty, které nám zaslala JUDr. Kanclířová ze dne 14.12.2005 a dále dokumenty, které jsme odeslali 19.12.2005 na Flipperstav a 20.12.2005 na sdružení Spokojené bydlení.

Obec nás informovala o jejich současném vztahu s Flipperstavem, prioritách obce v dokončení veřejných komunikací a osvětlení. Dozvěděli jsme se, že má společnost Flipperstav vůči obci celkový dluh přesahující 5 mil. Kč za výstavbu infrastruktury, kterou zainvestovala obec, z čehož je letos splatná a zatím nezaplacená splátka ve výši více jak 2 mil. Kč. V této věci vyvolá obec jednání se společností Flipperstav, které proběhne v druhém týdnu roku 2006.

Obec podpoří aktivitu k dokončení sítí, ke které se k dnešnímu dni připojilo již 68 vlastníků v lokalitě pův. parc. č. 560/1 a 562/1. Všechny dokumenty zasílané e-mailem najdete nadále v heslem zabezpečené sekci Dokumenty na stránkách http://kvetnice.ic.cz.