Ukončení zjišťování dle EIA záměru Zahrady Květnice

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 23. 04. 2009

Ukončení zjišťovacího řízení EIA Zahrady Květnice

Krajský úřad SČ kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámil ze dne 16.4.2009 ukončení posuzování vlivu na životní prostředí u záměru STC1040 s názvem "Zahrady Květnice", k němuž jsme zasílali připomínky.

Důvodem předčasného ukončení zjišťovacího řízení je fúze původního vlastníka pozemků, společnosti BONA, a.s. se společností QJS Czech, s.r.o. a vznik nové společnosti Květnice Gardens s.r.o.Zde je předmětný dokument: